Informacja o aktualnych ograniczeniach epidemicznych

610
Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Od dnia 15 grudnia 2021 roku obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepisy obowiązują do dnia 31 stycznia 2022 r. – chyba, że wcześniej nastąpi ich nowelizacja.

Zgodnie z rozporządzeniem (patrz §  26 ust. 10b pkt 1 oraz dodany § 26a) limit osób to „30% obłożenia obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób posługujących. oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”. Nie wlicza się do powyższego limitu osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 i posiadających certyfikat, zaświadczenie o szczepieniu lub zaświadczenie o negatywnym wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.

Okazanie dokumentu potwierdzającego ma charakter dobrowolny, jednak to w interesie osoby chcącej uczestniczyć jest wykazanie, że jest uprawniona do wejścia do kościoła, w przypadku osiągnięcia przewidzianego limitu osób.

Wiernym uczestniczącym w liturgii udostępniane są maseczki i środki do dezynfekcji rąk.