Wskazania dotyczące wizyty duszpasterskiej w parafiach Diecezji Radomskiej

1625
Błogosławieństwo rodziny i domu podczas wizyty kolędowej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

To księża proboszczowie, mając na uwadze doświadczenia ubiegłego roku i obowiązujące wskazania sanitarne, podejmą decyzje o formie przeprowadzenia wizyty duszpasterskiej w poszczególnych parafiach. Oto treść dokumentu, który wydał Bp Marek Solarczyk, Biskup Radomski:

Wskazania dotyczące wizyty duszpasterskiej w parafiach Diecezji Radomskiej

Wobec zbliżającego się czasu, w którym duszpasterze w minionych latach odwiedzali wiernych z wizytą duszpasterską, pozostawiam księżom proboszczom podjęcie decyzji o formie przeprowadzenia „kolędy” w najbliższych tygodniach.

Doświadczenia minionego roku przyniosły wiele dobrych praktyk duszpasterskich, dzięki którym kapłani mogli przyzywać mocy Bożego błogosławieństwa dla rodzin i dzięki wspólnej modlitwie umacniała się wspólnota parafialna.

Zobowiązuję duszpasterzy, aby każda z przyjętych form duszpasterskiej opieki była przeprowadzona z troską o duchowe dobro wiernych, z szacunkiem dla ich życiowego poświęcenia i zachowaniem obowiązujących wskazań sanitarnych.

Niech podjęte działania przyniosą umocnienie wiary, zjednoczenie wspólnoty parafialnej i przyczynią się do duchowej siły wobec życiowych wyzwań i na czas trudnych warunków pandemii.

† Marek Solarczyk
Biskup Radomski


O tym jak przygotować się na wizytę „kolędową” można przeczytać tu:

Wizyta duszpasterska w domu