Informacje dla kandydatów. Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

1284
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Okres matur jest dla wielu młodych czasem rozeznawania i pytań, czy nie są powołani do służby Bogu w kapłaństwie. Prosząc o modlitwę w ich intencji, podajemy również informacje dotyczące formalności związanych ze zgłoszeniem do Wyższego Seminarium Duchownego.

Kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do rektoratu z następującymi dokumentami:

 • podanie do księdza rektora seminarium,
 • życiorys,
 • metryka chrztu i bierzmowania,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • opinie księdza proboszcza i katechety,
 • ksero dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia,
 • 2 fotografie (podpisane),
 • świadectwo niekaralności.

Czas zgłoszeń:

 • I tura – do 6 lipca 2022 r.
 • II tura – do 16 września 2022 r.

Egzamin wstępny z zakresu znajomości prawd wiary, moralności chrześcijańskiej oraz historii Kościoła odbędzie się 12 lipca i 16 września 2022 r. o godzinie 9.30 w rektoracie seminarium.

Wszelkie potrzebne informacje uzyskać można osobiście w Wyższym Seminarium Duchownym (Radom, ul. Młyńska 23/25), a także:

Zapraszamy.

Ks. Marek Adamczyk
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego