Informacje dla kandydatów. Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

1030

Okres matur jest dla wielu młodych czasem rozeznawania i pytań, czy nie są powołani do służby Bogu w kapłaństwie. Prosząc o modlitwę w ich intencji, podajemy również informacje dotyczące formalności związanych ze zgłoszeniem do Wyższego Seminarium Duchownego.

Kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do rektoratu z następującymi dokumentami:

  • podanie do księdza rektora seminarium,
  • życiorys,
  • metryka chrztu i bierzmowania,
  • świadectwo dojrzałości,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • opinie księdza proboszcza i katechety,
  • zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia,
  • 3 fotografie (podpisane).

Czas zgłoszeń: do 17 września 2023 (II tura).

Egzamin wstępny z zakresu znajomości prawd wiary, moralności chrześcijańskiej oraz historii Kościoła odbędzie się 18 września 2023 r. o godzinie 9.30 w rektoracie seminarium.

Wszystkim chętnym można podać numer kontaktowy: ks. Marek Adamczyk – tel. +48 606 316 566.

Ks. Marek Adamczyk
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego