Informacje nt. rekolekcji dla dzieci i młodzieży – Wielki Post 2022

1197

Ks. Stanisław Łabendowicz, dyrektor Wydziału Katechetycznego radomskiej Kurii, przedstawia wskazania dotyczące wielkopostnych rekolekcji dla dzieci i młodzieży.

  1. Zaplanowanie i przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych 2022 r. będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i aktualnych form nauczania dzieci i młodzieży w szkole.
  2. Postarajmy się w parafiach o jak najlepsze duchowe przeżycie przez dzieci i młodzież czasu Wielkiego Postu.
  3. Nie przyjmujemy wspólnego terminu rekolekcji dzieci i młodzieży w Radomiu i diecezji, jeśli chodzi o młodzież. PT. Ksiądz Proboszcz wraz z katechetami z danej parafii, na terenie której znajdują się szkoły, są odpowiedzialni za zorganizowanie rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży w formie możliwej do aktualnej sytuacji epidemicznej.
  4. Termin i sposób przeprowadzenia rekolekcji Ks. Proboszcz zgłasza do dyrekcji szkoły przynajmniej miesiąc wcześniej. Z uwagi na sytuację epidemiczną wystarczy zgłoszenie terminu i sposobu realizacji rekolekcji do szkoły przez Ks. Proboszcza. Nie będzie konieczności pobierania (jak było dotychczas) dokumentu z Wydziału Katechetycznego. Zadaniem duszpasterzy i katechetów jest przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie rekolekcji szkolnych.
  5. W parafii należy wcześniej przekazywać informacje o rekolekcjach i poprzez modlitwę współtworzyć pozytywną atmosferę współodpowiedzialności rodziców i wspólnoty wiary za formację dzieci i młodzieży.
  6. W organizację rekolekcji należy zachęcać i angażować nauczycieli i wychowawców z danej szkoły.

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz
Dyrektor Wydziału Katechetycznego