Informacje o Dekanacie Żarnowskim

3757

Stolica Dekanatu:

 • Parafia pw. Mikołaja w Żarnowie

Dziekan:

Wicedziekan:

 • vacat
  • adres:
  • telefon:
  • mail:

Ojciec duchowny:

 • ks. …
  • adres:
  • telefon:
  • mail:

Do dekanatu należą parafie: