Ingres Biskupa Marka Solarczyka do do Katedry pw. Opieki NMP w Radomiu [transmisja]

1545

Program uroczystości:

 • 10.45 – Wprowadzenie do Liturgii, powitanie – ks. prał. dr Jacek Mizak
 • 11.00 – Rozpoczęcie Liturgii
  • W kruchcie katedry:
   • Biskup Piotr Turzyński poda nowemu Biskupowi Radomskiemu relikwiarz z relikwiami św. Kazimierza do ucałowania,
   • następnie ks. kan. Krzysztof Ćwiek, proboszcz parafii katedralnej, poda kropidło zanurzone w wodzie pobłogosławionej; Biskup kropi nią zgromadzonych wiernych.
  • Procesja do prezbiterium
 • Po dojściu do prezbiterium:
  • Liturgię rozpocznie Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski;
  • Powitanie i pozdrowienie wobec nowego Biskupa Radomskiego – Biskup Senior Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik;
  • Odczytanie bulli Papieża Franciszka o mianowaniu biskupa Marka Solarczyka Biskupem Radomskim – Biskup Piotr Turzyński, Wikariusz Generalny;
  • Przekazanie pastorału Biskupowi Radomskiemu i prowadzenie do katedry – w towarzystwie Arcybiskupa Wacława Depo i Biskupa Seniora Henryka Tomasika;
  • Homagium – wyrazy szacunku nowemu Biskupowi Radomskiemu składają delegacje duchowieństwa, osób życia konsekrowanego oraz przedstawiciele wiernych świeckich.
 • Dalszej części Mszy św. przewodniczy i homilię wygłoś Biskup Marek Solarczyk, Biskup Radomski.
 • Śpiew hymnu „Te Deum” („Ciebie Boga wysławiamy”) po Komunii św. dopełni dziękczynienia za wybór nowego Pasterza Diecezji Radomskiej.
 • Na zakończenie Liturgii:
  • Odczytanie nadesłanych listów gratulacyjnych;
  • Życzenia przedstawicieli duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich;
  • Słowo Biskupa Radomskiego Marka Solarczyka.
 • Uroczyste błogosławieństwo.

Śpiew: Chór Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu pod kierunkiem ks. Andrzeja Zarzyckiego; Organy: Dr szt. muz. Emanuel Bączkowski

Przygotowanie liturgii: Asysta Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu pod kierunkiem ks. Tomasza Herca


Zachęcamy do modlitwy w intencji Biskupa Radomskiego:

Panie Jezu Chryste, Pasterzu Swego Kościoła, wspieraj swoim błogosławieństwem naszego Biskupa Marka. Spraw aby był prawdziwym ojcem rodziny diecezjalnej i przykładem apostolskiej gorliwości. Daj mu cnoty roztropności i cierpliwości. Udziel ducha mądrości dla owocnego głoszenia Twego słowa i kierowania diecezją. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.