Jubileuszowe kościoły stacyjne w Roku Świętego Józefa

919
Św. Józef. Katedra pw. Opieki NMP w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W związku z ogłoszonym w grudniu ub. roku przez papieża Franciszka Roku Świętego Józefa, biskup Marek Solarczyk ustanowił w naszej diecezji osiem kościołów stacyjnych, którym patronuje św. Józef. Przypomina również Wskazania Penitencjarii Apostolskiej dla pragnących uzyskać dar Świętych Odpustów w Roku Świętego Józefa.

Radom, dnia 18 lutego 2021 r.

L. dz. 318/21

DEKRET

Przyjmując z ufnością dar Roku Świętego Józefa, jaki z woli Papieża Franciszka trwa do 8 grudnia 2021 roku i mając na względzie dobro duchowe wiernych Diecezji Radomskiej, niniejszym ustanawiam jubileuszowe kościoły stacyjne i powierzam posługującym tam duszpasterzom troskę o umocnienie życia wiary modlących się w tych świątyniach wiernych:

  • kościół parafialny Św. Józefa Robotnika (Gózd Stary w dekanacie jedlińskim);
  • kościół parafialny Opieki Św. Józefa (Jedlnia – Letnisko w dekanacie radomskim północnym);
  • kościół rektoralny Św. Józefa (Kozienice w dekanacie kozienickim);
  • kościół parafialny Św. Józefa Oblubieńca NMP (Kuczki w dekanacie radomskim północnym);
  • kościół parafialny Św. Józefa Oblubieńca NMP (Krzyżanowice w dekanacie iłżeckim);
  • kościół parafialny Św. Józefa Oblubieńca NMP (Radom w dekanacie radomskim południowym);
  • kościół parafialny Św. Józefa Oblubieńca NMP (Skarżysko-Kamienna w dekanacie skarżyskim);
  • kościół parafialny Św. Józefa Oblubieńca NMP (Zarzecze w dekanacie zwoleńskim).

Wszystkim, którzy będą modlić się w kościołach stacyjnych oraz tym, którzy będą przywoływać opieki Św. Józefa, z serca błogosławię.

† Marek Solarczyk
Biskup Radomski

Ks. Marek Fituch
Wicekanclerz Kurii


Wskazania Penitencjarii Apostolskiej dla pragnących uzyskać dar Świętych Odpustów w Roku Świętego Józefa