Komunikat Biskupa Henryka Tomasika dot. aktów profanacji

2152
Bp Henryk Tomasik. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W niedzielę 23 czerwca, we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, również w naszej diecezji, po każdej Mszy Świętej zostanie odśpiewana suplikacja „Święty Boże, Święty Mocny…”. Oto treść Komunikatu Biskupa Henryka Tomasika:

Komunikat Biskupa Radomskiego

Umiłowani Bracia i Siostry

Drugie Boże Przykazanie uczy nas szacunku dla Osoby Pana Boga (imię oznacza osobę) oraz najświętszych wartości, które uobecniają tajemnice zbawienia.

W ostatnich tygodniach dokonały się w przestrzeni publicznej wydarzenia, które uderzają w najświętsze tajemnice naszej wiary: parodiowanie Mszy Świętej i procesji z Najświętszym Sakramentem, profanowanie świątyń oraz Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Bolejemy nad każdym faktem profanowania sacrum. Protestujemy przeciwko takiej formie traktowania rzeczy świętych.

Dla nas, wierzących, jest to wezwanie do publicznego przebłagania Pana Boga za te świętokradztwa. Dlatego też w niedzielę, 23 czerwca br., po każdej Mszy Świętej, zaśpiewamy suplikacje „Święty Boże…” przepraszając Pana Boga za wszystkie świętokradztwa dokonane na polskiej ziemi.

Biskup Henryk Tomasik
Biskup Radomski


Oświadczenia Przewodniczącego KEP w sprawie aktów przemocy wobec katolików w Polsce