Katecheza nr 29 – Celebrans przewodniczący liturgii – znakiem Chrystusa

446
Mstów. Msza św. podczas pielgrzymki. Przewodniczy bp H. Tomasik

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20) – zapewnił nas Pan Jezus. Jezus Chrystus jest obecny w swoim Kościele. Ta obecność ma różne formy.

Pan Jezus jest obecny w znakach sakramentalnych. To Jezus Chrystus chrzci. To Jezus Chrystus udziela odpuszczenia grzechów w Sakramencie Pokuty.

Jezus Chrystus jest obecny we wspólnocie wierzących. „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20) –  zapewniał nas Pan Jezus.

Jest obecny w swoim słowie. To Jezus Chrystus do nas mówi, gdy w Kościele czyta się Pismo święte.

W szczególny sposób jest obecny Jezus Chrystus w Eucharystii. W tym Sakramencie czyni obecnym swoje dzieło odkupienia świata. „Dla urzeczywistnienia tak wielkiego dzieła Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż «Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów» (Sob. Tryd. ses. XXII,17), czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi” (KL 7).

Zgromadzenie liturgiczne jest obrazem Kościoła. Objawia tym samym swoją strukturę hierarchiczną. Uporządkowaną, hierarchiczną strukturę zgromadzenia liturgicznego ustanowił sam Chrystus. To Jezus Chrystus „jest źródłem każdej posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę, wyznaczył posłanie, ukierunkowanie i cel” (KKK 874). To „Chrystus Pan dla pasterzowania Ludowi Bożemu… ustanowił w Kościele swym rozmaite posługi święte, które mają na celu dobro duchowe całego Ciała. Wyposażeni bowiem we władzę świętą szafarze służą swoim braciom, aby wszyscy, którzy są z Ludu Bożego (…) osiągnęli zbawienie” (KK 18).

Przewodniczący liturgii, którego nazywamy celebransem, swoją osobą, przypomina nam, że Głową Kościoła jest Jezus Chrystus.

Celebrans reprezentuje osobę Jezusa Chrystusa. Nie tylko przewodniczy zgromadzeniu liturgicznemu. Kapłan wykonuje czynności sakramentalne w imieniu Jezusa Chrystusa. Czyni to mocą Jezusa Chrystusa i w Jego zastępstwie. To z upoważnienia Jezusa Chrystusa kapłan może, podczas konsekracji,  wypowiadać słowa: „To jest Ciało moje… To jest kielich Krwi mojej…”.  Jest to owoc Sakramentu Kapłaństwa.

Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za to, że w naszych świątyniach jest sprawowana Eucharystia dzięki posłudze kapłana.