Koncert „«Dekalog jest jak kompas na wzburzonym morzu» – Jan Paweł II na Ukrainie”

490
Koncert na rzecz Ukrainy w kościele garnizonowym. Foto: Robert Grudzień

Koncert z udziałem ukraińskich i polskich artystów odbył się w niedzielę 20 marca 2022 r. w radomskim kościele garnizonowym. Poprzedziła go Msza św. w intencji pokoju na Ukrainie i na świecie, której przewodniczył ks. mjr Łukasz Hubacz, proboszcz parafii garnizonowej w Radomiu.

Wystąpili m.in. soliści z Ukrainy: Olha Hrytsak – wokal, Natalia Kozub – skrzypce, którym akompaniował Robert Grudzień (organy, piano, kierownictwo muzyczne). W koncercie wzięła także udział grupa 17. uczniów pochodzących z Ukrainy, którzy uczą się w radomskim Technikum przy ZDZ oraz uczniowie Szkoły Muzycznej ZDZ w Radomiu: Julia Furga, Ryszard Sadza, Krystian Furga i nauczyciel Sylwia Minasz-Płatos.

Inspiracją dla twórców koncertu był św. Jan Paweł II i przesłanie, które pozostawił narodowi ukraińskiemu podczas pielgrzymki w 2001 r.

– Św. Jan Paweł II apelował o pokój i nauczał, że tylko Dekalog jest drogowskazem w trudnych czasach. Przesłanie papieskie Jana Pawła II było motywem przewodnim koncertu. „Dekalog jest jak kompas na wzburzonym morzu. Jan Paweł II – Papież Pokoju na Ukrainie” to był poruszający i refleksyjny koncert słowno-muzyczny, odnoszący się do dramatycznych wydarzeń współczesnego świata. Scenariusz, oparty na poezji i homiliach św. Jana Pawła II – m.in. wygłoszonych na Ukrainie w 2001 roku – przypominał o chrześcijańskich wartościach, które powinny znajdować się u podstaw pokojowego współistnienia państw i narodów. Słowa papieża dziś stały się bardzo aktualne w związku z walkami o niepodległość Ukrainy i zagrożeniami pokoju na świecie. – mówią organizatorzy wydarzenia.

W programie znalazły się narodowe pieśni ukraińskie i polskie oraz kompozycje Cacciniego, Bacha, Scholza. Na zakończenie wszyscy artyści razem wykonali przejmującą pieśń „Nie nasza wojna”.

– Od 24 lutego z niepokojem obserwujemy wojnę toczącą się na Ukrainie, tak blisko granic Polski. Nie sposób uniknąć tu skojarzeń z polskimi powstaniami narodowowyzwoleńczymi i wieloma trudnymi kartami historii Polski i Ukrainy. To ważne i zawiłe problemy, na które odpowiedź dawał św. Jan Paweł II – powiedział Robert Grudzień.

Koncert miał charakter charytatywny, a zabrane „cegiełki finansowe na rzecz Ukrainy” przekazano Caritas Diecezji Radom.

Zdjęcia: Robert Grudzień

Koncert na rzecz Ukrainy w kościele garnizonowym. Foto: Robert Grudzień