Koncert „Totus Tuus Sum Maria” na zakończenie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej

652
Koncert papieski na zakończenie TKCh2019. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W Niedzielę Papieską zakończył się w Radomiu Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Ostatnim akordem była Msza św. w radomskiej katedrze, której przewodniczył Bp Piotr Turzyński oraz koncert „Totus Tuus Sum Maria”.

Podsumowując Tydzień Kultury Chrześcijańskiej bp Piotr Turzyński przypomniał słowa św. Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski.

– Św. Jan Paweł II mówił, że Jezusa Chrystusa nie można wymazać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można wyłączyć Chrystusa z malarstwa Caravaggia, Rembrandta, Matejki. Nie można wymazać z powieści Hugo, Manna, Sienkiewicza, Dostojewskiego, poezji Herberta. Nie można wyłączyć Jezusa z muzyki Bacha, Vivaldiego, Moniuszki, Góreckiego. Nie można wymazać Jezusa z krajobrazu Alp i Tatr – myślę o krzyżach, których tam jest pełno, stawianych przez wieki. Nie można wykluczyć Chrystusa z krajobrazu naszych miast pełnych kościelnych wież. Nie można Go wykluczyć z historii Polski. To jest przesłanie nadziei. Skoro tyle razy w historii pokazywał swoja wszechmoc to i dziś jest wszechmocny – w historii świata, narodu i każdego z nas. – mówił bp Turzyński.

A kazanie zakończył słowami św. Jana Pawła II z krakowskich Błoni:

– Weźmy dziś jako testament niezwykłe i cudowne słowa św. Jana Pawła II z kazania na Błoniach na zakończenie pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r.: “…proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością: taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało; abyście od Niego nigdy nie odstąpili; abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka; abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”. – zakończył bp Piotr Turzyński.

Bp Piotr Turzyński, homilia:

 

 

 

Koncert dedykowany św. Janowi Pawłowi II i słudze Bożemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu w wykonaniu wykonali ICON Orkiestra pod dyrekcją Huberta Kowalskiego oraz Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II pod dyrekcją Zofii Borkowskiej.  

Św. Jan Paweł II oraz Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński całe swoje życie a także swoją służbę Kościołowi i Polsce zawierzyli Matce Bożej, której obecność zawsze odczuwali w swoim życiu. Stąd tytuł koncertu: „Totus Tuus Sum Maria” – „Jestem czył twój Maryjo”.

W programie koncertu znalazły się tradycyjne i współczesne pieśni maryjne opracowane na solistów, chór i orkiestrę, utwory maryjne z klasycznego dziedzictwa muzycznego (m.in. G. B. Pergolesi, F. Mendelssohn-Bartholdy) oraz fragmenty Oratorium o Kard. Prymasie Wyszyńskim.

Radomski Tydzień Kultury Chrześcijańskiej od wielu lat przygotowywany jest przez Stowarzyszenie „Młyńska” Verum, Bonum, Pulchrum oraz Wydział Duszpasterski Kurii Diecezji Radomskiej, Radomska Orkiestra Kameralna, Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska, Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri, Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”, Duszpasterstwo Akademickie, parafia katedralna pw. Opieki NMP, parafia pw. Matki Bożej Miłosierdzia.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.