Kurs dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej

1141
Komunia św. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Do 31 grudnia br. Księża Proboszczowie mogą zgłaszać kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Spotkania formacyjne rozpoczną się 9 stycznia 2021 roku.

– Do Kurii napływają prośby wiernych świeckich o możliwość przyjmowania Komunii świętej przez chorych w każdą niedzielę i obowiązujące święta. Posługę wobec chorych nie mogących uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej podejmuje w naszej Diecezji już 220 Nadzwyczajnych Szafarzy. W wielu parafiach nie ma jeszcze takiej możliwości. Prosimy Księży Proboszczów o wyjście naprzeciw potrzebom chorych pozostających latami w swoich domach i nie mogących uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej i zaproponowanie posługi Szafarzy swoim parafianom. – mówi ks. Tomasz Herc, Diecezjalny Duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

Kandydatem na Szafarza może być mężczyzna, który:

  • ukończył 35. rok życia i nie ukończył 65. roku życia; (możliwość dyspensy po 25 roku życia)
  • jest katolikiem bierzmowanym;
  • posiada przynajmniej średnie wykształcenie (możliwość dyspensy na podstawie opinii Proboszcza);
  • odbył specjalne przygotowanie liturgiczno-teologiczne zakończone pozytywnie zdanym egzaminem;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • odznacza się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością i poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych (kawaler lub żyjący w sakramentalnym związku małżeńskim)

Kurs rozpocznie się 9 stycznia 2021 roku i będzie obejmował 5 spotkań w soboty oraz Rekolekcje w dniach 26-28 lutego 2021 r. Liturgiczne ustanowienie Szafarzy i posłanie ich do pracy w parafiach nastąpi 7 marca 2021 r.

– Spotkania będą rozpoczynały się o godzinie 9.00 Mszą Świętą, a po niej 6 godzin wykładów i ćwiczeń z różnych dziedzin teologii. Kandydaci na Szafarzy muszą mieć czas w soboty od godziny 9.00 do 15.00. Podajemy ogłoszenia wcześniej, by była możliwość zorganizowania sobie czasu wolnego przez kandydatów. – mówi ks. Herc.

Koszt Kursu to 800 zł. Składa się na niego wynajęcie auli i zorganizowanie poczęstunku w czasie zajęć, alba i cingulum, krzyż Szafarza, materiały formacyjne i książki dla kandydatów, legitymacje Szafarza, wynagrodzenie dla wykładowców oraz organizacja 3-dniowych Rekolekcji przed przyjęciem posługi. Koszt Kursu pokrywa w całości parafia zgłaszająca kandydata, który będzie w niej bezinteresownie posługiwał.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia 2020 roku w Kurii Diecezji Radomskiej, u ks. Tomasza Herca. Ksiądz Proboszcz dostarcza formularz zgłoszeniowy kandydata, napisany przez niego życiorys oraz swoją opinię o kandydacie.