Piętnastu nowych szafarzy

1068
Bp Marek Solarczyk ustanowił 15 nowych szafarzy komunii św. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja,radom.pl

Bp Marek Solarczyk pobłogosławił 15 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Uroczystość odbyła się w sobotę, 6 marca, w radomskiej katedrze.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Solarczyk.

– Życzę wam i będę się modlił, żebyście zawsze stając wobec swojej posługi, tej sprawowanej w świątyni i tej, która będzie się wyrażała w tej trosce o osoby, które nie mogą przyjść do świątyni, kiedy będziecie zanosić Najświętszy Sakrament, Komunię św. osobom w domach, chorym, tym którzy nie mogą opuścić swojego mieszkania, żebyście nieśli to głębokie przekonanie, tę wielką tajemnicę wiary, że jesteście świadkami, sługami miłości Boga i wy ją uobecniacie poprzez ofiarę, bo to sam Bóg ją dopełnia poprzez posługę szafarzy – jakimi są kapłani. Wy otrzymujecie to jako wyjątkowe zaproszenie, aby to ofiarować, aby to zanieść, aby odnowić – mówił bp. Marek Solarczyk.

Bp Marek Solarczyk, homilia:

 

Obrzęd ustanowienia nowych szafarzy Komunii św. odbył po homilii. Po twierdzących odpowiedziach na zadane pytania dotyczące posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. biskup odmówił modlitwę błogosławieństwa:

– Najłaskawszy Boże, Stwórco i Rządco Twojej rodziny, zechciej pobłogosławić tych naszych braci; niech ci, którzy będą wiernie rozdzielać Pokarm życia, wsparci mocą tego sakramentu, otrzymają udział w uczcie niebieskiej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Następnie pobłogosławił krzyże, które szafarze przyjęli jako znak pełnionej posługi.

Kandydatów na szafarzy Komunii św. wybierają księża proboszczowie z wiernych swoich wspólnot parafialnych. Powinni mieć od 35 do 65 lat (możliwość dyspensy po 25 roku życia), odznaczać się zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. Zanim zostaną ustanowieni do pełnienia posługi uczestniczą w specjalnym kursie teologiczno-liturgicznym. W naszej diecezji odpowiedzialnym za formację przygotowawczą i stałą nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. jest ks. dr Tomasz Herc.

– Do swojej posługi przygotowywali się podczas specjalnego kursu. Pogłębiali swoją wiedze teologiczną i praktyczną dotyczącą posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Ponadto w ubiegłym tygodniu odbyli trzydniowe rekolekcje w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej, przygotowując się duchowo do przyjęcia posługi w dniu dzisiejszym – mówi ks. kan. Tomasz Herc, diecezjalny duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

W posługę nadzwyczajnych szafarzy wpisana jest m.in. pomoc w rozdawaniu Komunii św., gdy w czasie liturgii przystępuje do niej większa liczba wiernych, a także pomoc w zanoszeniu jej chorym i niepełnosprawnym.

W uroczystym ustanowieniu wzięli udział członkowie rodzin nadzwyczajnych szafarzy.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.