List Pasterski z racji Synodu o młodzieży

1574
Bp Henryk Tomasik. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Od 4 do 27 października będzie trwała w naszych parafiach modlitwa w intencji młodzieży i Synodu. Będzie to dzień adoracji Najświętszego Sakramentu połączony z modlitwą w intencji młodzieży. Będziemy także modlić się o głęboką wiarę dla naszej młodzieży oraz o to, aby młodzi ludzie dobrze odczytali swoje powołanie życiowe – napisał bp Henryk Tomasik w Liście pasterskim z okazji zbliżającego się Synodu Biskupów poświęconego młodzieży zapraszając do wspólnej modlitwy.

List pasterski z racji Synodu o młodzieży

(23 września 2018 r.)

Drodzy Siostry i Bracia,

1. Boże słowo, które rozważamy w dzisiejszej liturgii wprowadza nas w plan zbawienia świata. Jezus Chrystus zapowiada uczniom swoją mękę, która będzie wyrazem Jego zbawczej bosko-ludzkiej miłości: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać”[1]. Będzie to także spełnienie zapowiedzi Starego Testamentu. Mówiła o tym Księga Mądrości, której słowa słyszeliśmy w I Czytaniu: „Bezbożni mówili: Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny”[2].

Teksty święte, które dzisiaj słyszymy zachęcają nas także do porządkowania hierarchii wartości w naszym życiu. Święty Jakub upomina nas: „Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój”[3]. Jezus Chrystus ukazuje niezwykle ważny znak charakteryzujący Jego uczniów: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”[4].

2. Boży plan zbawienia świata oraz kształtowanie postawy ucznia Chrystusa dokonuje się w wielkiej wspólnocie wiary, którą jest Kościół. Ważne wydarzenia we wspólnocie wierzących służą ożywieniu naszej wiary.

Kościół Powszechny będzie przeżywał wkrótce niezwykle ważne wydarzenie. W dniach od 3 do 28 października będzie obradowało w Rzymie XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Tym razem będzie ono poświęcone młodzieży. Temat Synodu: „Młodzież, wiara, rozeznawanie powołania”. Temu, bardzo ważnemu, wydarzeniu będziemy towarzyszyć modlitwą i refleksją.

W środę, 3 października 2018 roku, w dniu rozpoczęcia Synodu, księża oraz siostry zakonne będą modlić się w katedrze radomskiej, o godzinie 19.30, w intencji młodzieży i Synodu. Będziemy modlić się o dobre odczytanie przez młodych życiowego powołania.

W dniach od 4 do 27 października będzie trwała w naszych parafiach – według wyznaczonego kalendarza [link] – modlitwa w intencji młodzieży i Synodu. Będzie to dzień adoracji Najświętszego Sakramentu połączony z modlitwą w intencji młodzieży. Będziemy także modlić się o głęboką wiarę dla naszej młodzieży oraz o to, aby młodzi ludzie dobrze odczytali swoje powołanie życiowe; powołanie do życia w rodzinie, powołanie do służby Bożej w kapłaństwie, w zakonie lub na misjach. Ta modlitwa będzie szczególnym darem składanym Panu Bogu i naszej młodzieży. Zachęcam do tego, aby w tym dniu nie zabrakło w naszych parafiach modlitwy rodziców, dziadków, katechetów i nauczycieli w intencji młodzieży.

W czasie trwania obrad Synodu poszczególne diecezje oraz zgromadzenia zakonne podejmą czuwanie modlitewne na Jasnej Górze. Nasza diecezja będzie czuwała na Jasnej Górze w dniach 19-20 października. Zachęcam do udziału także w tej modlitwie.

W dniu 27 października 2018 roku młodzież naszej diecezji, a szczególnie kandydaci do Sakramentu Bierzmowania, będzie modliła się w centrach duszpasterstwa młodzieży za siebie nawzajem. Serdecznie zapraszam.

Droga Młodzieży!

Ewangelia w piękny sposób opisuje spotkanie Pana Jezusa z młodzieńcem: „Jezus spojrzał z miłością na niego”[5]. To ewangeliczne wydarzenie przypomina nam o miłości Chrystusa do każdego człowieka. Przypomina także – a może przede wszystkim – o tym, że Chrystus patrzy z miłością na każdego młodego człowieka.

Chrystus pragnie nawiązać zbawczy dialog z każdym z Was. Zaprasza Was, Droga Młodzieży, do otwierania umysłów i serc na Jego Słowo, które ma moc kształtowania życia każdego z nas. Zachęcam Was do naśladowania młodego Samuela, który słysząc głos Pana Boga, przyjął postawę wyrażoną słowami: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”.[6] Pięknym wzorem jest dla nas Najświętsza Maryja Panna, która w bardzo młodym wieku odpowiedziała Panu Bogu: „Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa”.[7]

Odpowiedzią człowieka na głos Pana Boga jest wiara. Ma ona różne wymiary: posłuszeństwo Bożemu słowu, zawierzenie Panu Bogu, spełnianie Bożych oczekiwań. Ważnym znakiem naszej wiary jest osobista modlitwa, dobre uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, życie sakramentalne, troska o pogłębienie wiedzy religijnej przez katechezę, własną lekturę Pisma Świętego, książek i pism religijnych oraz postępowanie zgodne z nauczaniem Chrystusa. Jest to mówienie „tak” Chrystusowi w każdej sytuacji. Właściwą odpowiedzią na miłość – jest tylko miłość. A zatem prawdziwą odpowiedzią człowieka na objawienie się Boga-Miłości jest wiara, która ma kształt miłości. „Wierzyć – kochać. To jedno. Gdy się to zrozumie – dziwne wydają się wszelkie „wątpliwości” wiary. Kto kocha, nie ma wątpliwości”[8] –mówiła nasza poetka Anna Kamieńska. Piękne wyznanie wiary składali nasi święci, także bardzo młodzi: Św. Kazimierz, Św. Stanisław Kostka, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus czy Bł. Karolina.

Młody człowiek naprawdę ceni to, w co się zaangażuje. Zachęcam Was, Drodzy Młodzi Przyjaciele, do podania odpowiedzi na pytania, które postawił młodym Święty Jan Paweł II: „Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest Drogą? … Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest Prawdą? … Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest Życiem?”.[9] Zapraszam Was, Droga Młodzieży, do takiego wyboru Chrystusa, Jego Ewangelii, Jego wskazań moralnych, aby móc powiedzieć tak, jak Święty Piotr: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.[10]

„Jeśli kochacie Jezusa, kochajcie Kościół”[11] – mówił w Toronto do młodych Ojciec Święty Jan Paweł II. Czynnik ludzki w Kościele oraz błędy niektórych ludzi Kościoła niech nie przesłonią Wam, Kochani, głębi tajemnicy Kościoła. Kościół jest „wielką tajemnicą wiary”. Tajemnicą Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. „Dlatego mówię wam: nie lękajcie się budować waszego życia w Kościele i z Kościołem!”[12] – mówił do młodych Polaków Ojciec Święty Benedykt XVI.

Droga Młodzieży! Przyjmijcie zaproszenie Chrystusa do budowania tej wspaniałej wspólnoty wiary, którą jest Kościół. Zapraszamy Was, Kochani, do wspaniałomyślnego zaangażowania się w sprawy Kościoła. Zapraszam do żywego udziału w życiu własnej parafii. Zapraszam do kształtowania postawy ucznia Chrystusa w Ruchu Światło-Życie, w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, w scholi, w służbie liturgicznej, w naszych duszpasterstwach oraz w wielu innych stowarzyszeniach i organizacjach katolickich podejmujących pracę formacyjną.

Pragniemy patrzeć razem z Wami w przyszłość. Zachęcamy Was, Drodzy Młodzi Przyjaciele, do pogłębionej refleksji nad kształtem Waszej miłości i życiowego powołania. Jeżeli planujecie założenie rodziny, to bardzo poważnie przygotujcie się do przyjęcia odpowiedzialności za drugiego człowieka i powstającą rodzinę. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa – to przede wszystkim pogłębienie więzi z Chrystusem i kształtowanie w sobie dojrzałej wiary i miłości. To także pogłębianie znajomości podstawowych prawd wiary, aby w przyszłości przekazać je dzieciom, a wszystko w duchu miłości, której uczy nas Jezus Chrystus. „Każde życie określa się i wartościuje poprzez wewnętrzny kształt miłości. Powiedz mi, jaka jest twoja miłość – a powiem ci, kim jesteś”[13] – mówił do młodych Święty Jan Paweł II. „Miłość zmienia oblicze świata, a świat zorganizowany przez miłość zmienia nas samych” (Anna Kamieńska). Jezus Chrystus na nowo „zorganizował świat” i pragnie to kontynuować przez każdego z Was. Dlatego też czeka na niektórych z Was w seminarium lub w zakonie.

Na drogę realizowania naszego życiowego powołania w duchu wiary niech nam błogosławi Wszechmogący Bóg.

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski


[1] Mk 9.31b-32

[2] Mdr 2.12

[3] Jk 3.18

[4] Mk 9.35b

[5] Mk 10,21

[6] 1 Sm 3,9

[7] Łk 1, 38

[8] Anna Kamieńska, Notatnik 1965 – 1972, Poznań 1982, s.139

[9] Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na IV Światowy Dzień Młodzieży, Santiago de Compostela, 1989 rok, p.1, za: „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 12/1988

[10] J 21,17

[11] Jan Paweł II, Toronto, 28 lipca 2002 roku, Homilia, za:  L’Osservatore Romano, nr 9, 2002r., s.53

[12] Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na Błoniach, Kraków, 27 maja 2006 roku

[13] Jan Paweł II, Apel, Jasna Góra, 18 czerwca 1983 r.