BIAŁOBRZEGI RADOMSKIE – Parafia pw. Świętej Trójcy

11318
Kościół pw. Świętej Trójcy w Białobrzegach. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:

 • Parafia pw. Świętej Trójcy
  • ul. Krakowska 25
  • 26-800 Białobrzegi Radomskie
  • woj. mazowieckie
 • M1: +48 504 337 017
 • M2: +48 513 357 369 (tylko w sprawach dotyczących pogrzebu i wezwania do chorych)
 • E: arturhejda@wp.pl
 • W: www.parafia-bialobrzegi.pl

DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. kan. mgr Artur Hejda
 • Wikariusze:
  • ks. mgr Piotr Popis (jun.)
  • ks. mgr Jacek Wierzbicki
  • ks. dr Grzegorz Potrzebowski

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.00;
  • 9.00;
  • 10.15;
  • 12.15;
  • 18.00 (zima – 17.00) lub 19.00
 • Święta zniesione:
  • 6.30;
  • 9.00;
  • 10.15;
  • 18.00 (zima – 17.00)
 • Dni powszednie:
  • 6.30
  • 7.15
  • 17.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Białobrzegi Radomskie, Brzeska Wola, Brzeźce, Kamień, Leopoldów, Mikówka, Sucha, Szczyty, Wojciechówka.
 • Odpusty:
  • Świętej Trójcy,
  • św. Rocha (16 sierpnia)
 • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • niedziela, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową
 • Nabożeństwa:
  • 16.15, 17.15 lub 18.15
 • Dom zakonny:
  • Sióstr Służek NMP Niepokalanej, kaplica,
   • Poświętna 5, 26-800 Białobrzegi Radomskie
   • T: +48 48 613 27 82
 • Historia:

Wieś Brzegi powstała po 1512 r. i była własnością Anny Falenckiej. Na jej prośbę wieś otrzymała 2 IX 1540 r. prawa miejskie brandenburskie od króla Zygmunta Starego. W czasach panowania króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, ok. 1670 r., miasto otrzymało nazwę Białobrzegi. W początkach XIX w. miasto zaczęło podupadać z powodu utraty prawa propinacji i poprzednich wyniszczających wojen. Parafia Białobrzegi i najstarszy drewniany kościół powstały prawdopodobnie wtedy, gdy zakończył się proces lokacji miasta, czyli ok. 1600 r. Pewne jest, że w początkach XVII w. istniała już parafia. Prawdopodobnie pierwotny kościół drewniany z początków istnienia parafii przetrwał do II połowy XVIII w. W 1750 r. został na nowo pokryty i częściowo wyremontowany. W II połowie XVIII w. był w złym stanie, wobec czego w latach 1771–1773 wybudowano nowy kościół pw. Świętej Trójcy i św. Apostołów Piotra i Pawła. Świątynia ta była z fundacji Pawła Boskiego, dziedzica Białobrzegów, chorążego i podkomorzego ziemi czerskiej. Obecny kościół, wg projektu arch. Stefana Szyllera z Warszawy, zbudowano w latach 1932–1939 staraniem ks. Stanisława Jakóbowskiego i po II wojnie światowej w latach 1953–1958 staraniem ks. Józefa Dziadowicza. Dedykacji kościoła dokonał sługa Boży bp Piotr Gołębiowski 17 VIII 1958 r. W tym czasie, w roku 1956, dawny kościół modrzewiowy został przeniesiony do parafii Bardzice. Obecny kościół jest trójnawowy, trzyprzęsłowy, murowany z granitu, cegły i żelazobetonu. Na placu kościelnym, w części bocznej, pozostała potrójna brama prowadząca do dawnego kościoła, a na niej znajdują się, wykonane w 1896 r. przez rzeźbiarza Tomasza Myszkę z Kunowa, kamienne figury czterech Ewangelistów.


MAPA DOJAZDU: