Litania do Świętych Małżonków, Wdów i Wdowców

821
Matka Boża Świętorodzinna. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Autor: Ks. Jan Bernard Bocian SVD

Kyrie elejson.
Chryste elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Matko Boża; oręduj za nami.
Święci Adamie i Ewo; orędujcie za nami.
Święci Prarodzice; orędujcie za nami.
Pokutnicy mądrzy; orędujcie za nami.
Przodkowie całej ludzkości; orędujcie za nami.
Ojcze i Matko rodziny ludzkiej; orędujcie za nami.

Święci Joachimie i Anno; orędujcie za nami.
Rodzice Najświętszej Dziewicy; orędujcie za nami.
Wybrani potomkowie Izraela; orędujcie za nami.
Małżonkowie przez Córkę swoją wsławieni; orędujcie za nami.
Wzniośli Wychowawcy Bogurodzicy; orędujcie za nami.

Najświętsza Maryjo i Święty Józefie; orędujcie za nami.
Małżonkowie Przeczyści; orędujcie za nami.
Troskliwi Opiekunowie Jezusa; orędujcie za nami.
Obrońcy rodzin ludzkich; orędujcie za nami.
Nauczyciele czystej miłości małżeńskiej; orędujcie za nami.

Święci Henryku i Kunegundo; orędujcie za nami.
Monarchowie hojni; orędujcie za nami.
Małżonkowie dziewiczy; orędujcie za nami.
Oblubieńcy wierni; orędujcie za nami.
Władcy troskliwi o rozwój Kościoła; orędujcie za nami.

Błogosławieni Mario i Alojzy; orędujcie za nami.
Rodzice ofiarni; orędujcie za nami.
Świadkowie chwały rodzicielstwa; orędujcie za nami.
Obrońcy życia poczętego; orędujcie za nami.
Świadkowie świętości małżeństwa; orędujcie za nami.

Wszyscy Święci i Błogosławieni, chwalebni Małżonkowie; orędujcie za nami.
Wszyscy Święci i Błogosławieni Wdowy i Wdowcy; orędujcie za nami.

Święty Abrahamie; oręduj za nami.
Wdowcze wierny; oręduj za nami.
Ojcze Ludów wiary; oręduj za nami.
Miłośniku Boga; oręduj za nami.
Przyczyno Błogosławieństwa narodów ziemi; oręduj za nami.

Święty Ezechielu; oręduj za nami.
Święty Kapłanie Starego Przymierza; oręduj za nami.
Proroku Bożego Majestatu; oręduj za nami.
Wdowcze z wolą Bożą zgodzony; oręduj za nami.
Męczenniku słowa Bożego; oręduj za nami.

Najświętsza Maryjo Dziewico; Pani Bolesna; oręduj za nami.
Wdowo Niepokalana; oręduj za nami.
Wspomożycielko samotnych; oręduj za nami.
Pani na śmierć Syna patrząca; oręduj za nami.
Opiekunko wdów i wdowców; oręduj za nami.

Święta Jadwigo; Księżno Śląska; oręduj za nami.
Krzewicielko pokoju; oręduj za nami.
Troskliwa Pani ludu poddanego; oręduj za nami.
Zwyciężczyni władcy bezwzględnego; oręduj za nami.
Opiekunko skłóconych narodów; oręduj za nami.

Błogosławiona Doroto z Mątowów; oręduj za nami.
Małżonko przebaczająca krzywdy; oręduj za nami.
Wdowo pokutująca; oręduj za nami.
Rekluzo pouczająca bliźnich; oręduj za nami.
Stygmatyczko ukryta; oręduj za nami.

Liczne winy nasze; przebacz nam Panie.
Grzechy przeciw świętości małżeństwa; przebacz nam Panie.
Grzechy przeciw świętości rodzicielstwa; przebacz nam Panie.
Winy przeciw świętości wdowieństwa; przebacz nam Panie.
Wszelkie nieprawości nas grzesznych; przebacz nam Panie.

Łask potrzebnych dla naszego zbawienia; udziel nam Panie.
Daru świętych rodzin w Kościele; udziel nam Panie.
Świętych małżonków wzrastających w oblubieńczej miłości; udziel nam Panie.
Świętych rodziców i świętych dzieci; udziel nam Panie. Świętych wdów i wdowców; udziel nam Panie.

Za dary, których nam udzieliłeś; dzięki składamy Ci, Panie.
Za wzbudzanie świętych powołań do małżeństwa; dzięki składamy Ci, Panie.
Za świętość od Ciebie pochodzącego rodzicielstwa; dzięki składamy Ci, Panie.
Za możliwość świętego przeżycia dziecięctwa; dzięki składamy Ci, Panie.
Za godność i łaski płynące z czcigodnego wdowieństwa; dzięki składamy Ci, Panie.

W święcie przeżywających małżeństwo; bądź uwielbiony, Panie.
W święcie przeżywających wdowieństwo; bądź uwielbiony, Panie.
W znaku jedności Chrystusa i Kościoła; bądź uwielbiony, Panie.
W świętej płodności, darze przekazania życia; bądź uwielbiony, Panie.
W Tobie samym i całym Twym stworzeniu; bądź uwielbiony, Panie.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata; przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata; wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata; zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże, Który pragnąłeś całą ludzkość uczynić jedną swoją Rodziną, wysłu­chaj korne modły nasze i umocnij swój Kościół katolicki doskonałą jednością i wiernością prawowiernej nauce. Wspomagaj Sługę Twego, a Ojca i Pasterza naszego, Papieża N., a nas utwierdź w dziecięcym poddaniu się Jemu. Wszyst­kim Pasterzom swego Kościoła udziel łask im potrzebnych i właściwymi darami wspomagaj Lud Wierny.

Daj Kościołowi święte rodziny, aby przez nie uświęcała się cała Wspól­nota Wierzących, albowiem jacy będą małżonkowie, rodzice i dzieci; tacy też będą wierni Twoi, Panie. Wdowom i wdowcom udziel sił i zdolności, aby przez właściwe przeżycie swego stanu przynieśli owoce obfitej łaski wszystkim wier­nym.

Niech w poszanowaniu będą: małżeństwo, wdowieństwo; rodzicielstwo, dziecięctwo; życie konsekrowane i kapłaństwo; a Lud Wierny niech święcie korzysta z tych i wszelkich innych Twych darów, by w Królestwie Niebieskim mógł Ciebie chwalić i Tobą radować się na wieki wieków. Amen.