Mazowsze wspiera remonty zabytków

1261

Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego. Wsparcie otrzymały m.in. parafie w Odrzywole, Krzyżanowicach czy radomska fara.

Do konkursu zgłoszono 172 wnioski; wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły kościelne osoby prawne oraz samorządy. Ostatecznie komisja konkursowa przyznała dotacje dla 83 zabytków z Mazowsza.

Wśród wnioskodawców z naszej diecezji najwięcej, bo po 80 tys. zł otrzymały parafie św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie. W obu parafiach dotacja posłuży na remont bądź kontynuację remontu dachu (m.in. na wymianę lub konserwację poszycia, rynien czy instalacji odgromowej).

Dotacje na remont elewacji kościoła otrzymały: parafia pw. Świętego Krzyża w Borkowicach (60 tys. zł) oraz parafia pw. św. Zygmunta w Siennie (70 tys. zł).

Kwotę 70 tys. zł na remont zabytkowej bramy przy kościele otrzymała parafia pw. św. Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku.

Parafia pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Bielinach otrzymała 65 tys. zł na konserwację ścian wewnętrznych oraz drewnianego sufitu w prezbiterium i w nawie głównej kościoła.

Po 50 tys. zł otrzymały parafie: św. Józefa Oblubieńca NMP w Krzyżanowicach (na prace konserwatorskie przy polichromii), św. Jana Nepomucena w Przysusze (prace konserwatorskie na elewacji frontowej kościoła) i parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie (remont stolarki okiennej i drzwiowej).

40 tys. zł trafi do parafii pw. Opieki św. Józefa w Jedlni-Letnisku. Konserwacji w kościele wymaga dach, elewacja frontowa i boczna oraz posadzka.

Wsparcie finansowe otrzyma również radomska fara (parafia pw. św. Jana Chrzciciela). w Dotacja wysokości 30 tys. zł zostanie przeznaczona na restaurację polichromii ścian i sklepienia w kaplicy Różańcowej oraz malowidła ze sceną Wniebowzięcia NMP w nawie głównej.

Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego Sejmik Województwa Mazowieckiego rozdysponował 6 mln zł.