MIEDZIERZA – Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej

4162
Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Miedzierzy. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Miedzierza 26,
26-212 Smyków
woj. świętokrzyskie

T: +48 41 373 90 44
E: #
W: #


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. prał. dr Piotr Supierz
 • Wikariusz:
  • ks. mgr Marcin Wójtowicz

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 8.00;
  • 10.00;
  • 12.00;
  • 16.00
 • Święta zniesione:
  • 8.00;
  • 16.00
 • Dni powszednie:
  • 7.00;
  • 7.30

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Adamów, Cisownik, Kamienna Wola, Kawęczyn, Królewiec, Matyniów, Miedzierza, Modrzewina, Pokoradz, Przyłogi, Rozgół, Smyków, Strażnica, Świnków, Wólka Smolana.
 • Odpusty:
  • MB Częstochowskiej (26 sierpnia),
  • MB Różańcowej (pierwsza niedziela października)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • środa po III Niedzieli Adwentu
 • Kościół filialny:
  • pw. św. Wojciecha w Kamiennej Woli,
   • Msza św. w niedziele i święta o godz. 14.30, święta zniesione – 14.00
 • Historia:

Miedzierza wzmiankowana była w 1508 r. jako dziedzictwo Jana i Adama Niemierzów, płaciła dziesięcinę proboszczowi w Końskich. W 1621 r. jej właścicielem był Stanisław z Przeręba Przerębski, starosta opoczyński i radoszycki. Wybudował on kościół pw. św. Stanisława i św. Anny. Była to świątynia modrzewiowa, orientowana, o konstrukcji zrębowej, oszalowana. Ponieważ wcześniej Miedzierza pod względem kościelnym należała do parafii Radoszyce, dochodziło do sporów. Dlatego też arcybiskup gnieźnieński Jan Wężyk od 12 maja 1629 r. uczynił Miedzierzę filią parafii Radoszyce i nakazał sprawowanie duszpasterstwa tamtejszym wikariuszom. Sufragan gnieźnieński bp Wojciech Stawowski dokumentem wystawionym w Skrzynnie 10 IX 1685 r. przekazał sprawowanie obowiązków duszpasterskich oo. reformatom z Kazanowa Koneckiego. W tym samym roku 2 września dedykował kościół. Około 1740 r. Katarzyna z Przerębskich przekazała Miedzierzę na własność rodzinie Trypolskich, która rezydowała na Wołyniu. Samodzielna parafia została erygowana w 1846 r. przez bp. Józefa Goldtmana. Obecny kościół pw. NMP Częstochowskiej, wg projektu arch. Jarosława Wojciechowskiego z Warszawy, został zbudowany w latach 1907–1913 staraniem ks. Jana Kwietnia. Dedykował go w 1921 r. bp Paweł Kubicki. Kościół był restaurowany w 1974 r. staraniem ks. Jana Gajosa. Kościół jest w stylu neoromańskim, trójnawowy, zbudowany z kamienia, usytuowany w pobliżu dawnej świątyni, z której przeniesiono wyposażenie wnętrza.


MAPA DOJAZDU: