Modlitwa o pojednanie w małżeństwie

8919
Małżeństwo. Jasna Góra. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Módlmy się o pojednanie między małżonkami, za opuszczonych i spo­niewieranych małżonków oraz za wszystkie żony i mężów, aby żyli miłością radykalną dla wzajemnego uświęcenia. Jeśli Twoje małżeństwo przypomina mał­żeństwo Elżbiety Mory (zob. >>TU<<), wiedz o tym, że Bóg widzi Twoją sytuację i kocha Cię, w Twym bólu przygarnia Cię do siebie i Cię uświęca, jeśli tylko mu pozwalasz.

Błogosławiona Elżbieto Canori Moro, módl się za nami!

Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem

Kochany Ojcze!

Stwórczym aktem powołałeś do istnienia małżeństwo. Chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Po okresie ludz­kiej niemocy i egoizmu, posłałeś na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby przy­wrócił nam dar miłości. Odtąd małżonkowie mają moc do realizowania miłości mał­żeńskiej. Proszę Ciebie, Dobry Ojcze i Stwórco, obdarz nasze małżeństwo miłością.

Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy, uchroń nasze małżeństwo przed utratą pierwotnej miłości. Maryjo i Józefie, Święci Mał­żonkowie, wstawiajcie się za ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Proszę Ciebie, Jezu Chryste, aby nasze małżeństwo obdarowane było cudem przemiany. Przemieniaj nasze urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, odda­lenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem. Oby w naszym małżeństwie objawiła się Twoja Boska miłość i Twoja chwała. Tobie i Twojej Matce zawierzamy nasze szczęście małżeńskie i rodzinne. Amen.