Modlitwa pod Chrystusowym Krzyżem

1269
Droga Krzyżowa 2019. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Biskup Henryk Tomasik zachęca do modlitwy pod Chrystusowym Krzyżu. W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września) we Włocławku odbędzie się  spotkanie modlitewne „Polska pod Krzyżem”.

Czcigodni Księża,
Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Siostry i Bracia!

W dniu 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, łączymy się wszyscy w dziękczynieniu za Tajemnicę Krzyża. Jezus Chrystus zapowiadał to wydarzenie i Jego owoce mówiąc: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć” (J 12, 32-33). Krzyż „stał się nam bramą!” – powie C. K. Norwid (Krzyż i dziecko).

W tym dniu włączymy się także w wielkie wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa i Tajemnicę Krzyża uczestnicząc w modlitewnym przeżyciu prawdy „POLSKA POD KRZYŻEM”. Będziemy prosić Pana Boga o wielki dar głębokiej wiary i odważne trwanie przy Jezusie Chrystusie i Jego Krzyżu.

Zachęcam Czcigodnych Księży do zorganizowania w parafiach spotkań modlitewnych – adoracji, adoracji Krzyża, Drogi Krzyżowej, Apelu – poświęconych Tajemnicy Krzyża i wierności Jezusowi Chrystusowi.

Zachęcam Was, Drodzy Bracia i Siostry, do uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych według wskazań Duszpasterzy i z serca wszystkim błogosławię.

Biskup Henryk Tomasik


Więcej informacji o akcji „Polska pod Krzyżem” na stronie: https://www.polskapodkrzyzem.pl/