Modlitwa za ojców

768
Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Modlitwa za tatę

Boże, od którego wszystko dobro pochodzi, dziękuję Ci za mojego tatę, za jego poświęcenie i miłość. Proszę Cię, abyś zachował go w zdrowiu i błogo­sławił ich pracy. Ty wiesz, o Boże, że go kocham, choć nieraz sprawiam mu przy­krość. Proszę Cię, naucz mnie okazywać mu serce. Pomóż mi być posłusznym i chętnie pomagać. Czuwaj, Boże, nad naszą rodziną, niech panuje w niej pokój i zgoda. Amen.

Modlitwa za ojców

Błogosław, Boże, ojcom, wszystkim ojcom – i młodym, i starym.

Błogosław młodemu ojcu, który po raz pierwszy trzyma swoje dziecko w ramionach. Daj mu silę, aby mógł zaspokoić potrzeby dziecka, ale przede wszystkim daj mu miłość, aby mógł nią wypełnić głodne jego serce.

Daj mu czas i chęć, aby stał się przyjacielem swojego dziecka. Daj mu mądrość, cierpliwość, sprawiedliwość w wychowywaniu. Uczyń go bohaterem w oczach dziecka. W ten sposób słowo „ojciec” będzie zawsze dla niego symbo­lizowało człowieka prawego i tego, który potrafi wszystko.

Boże, błogosław także ojcom starszych dzieci, które – według nich – nie spełniły ich nadziei. Ojcom, którzy są zmęczeni pracą dla swych dzieci, którym one wydają się bezmyślne, niewdzięczne, krytyczne, buntownicze. Amen.