Modlitwy o nawrócenie dziecka za wstawiennictwem św. Moniki

17040
Św. Augustyn i św. Monika. Reprodukcja fragmentu obrazu autorstwa Ary Scheffer, 1846.

Zwracam się do Ciebie, św. Moniko, wspaniały wzorze o pomoc i radę. W Twoje kochające ramiona oddaję moje dziecko (dzieci), aby dzięki Twemu

potężnemu wstawiennictwu, mogło(-y) ono(-e) otrzymać łaskę szczerego i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego Pana.

Proszę Cię również pokornie, abyś wyprosiła mi u Pana, ducha takiej samej wytrwałej i nieustannej modlitwy, jakiego udzielił On Tobie.

Proszę o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

*

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z ciężkim sercem zwracam się do Ciebie, umiłowana Święta Moniko i proszę o pomoc i wstawiennictwo. Błagam, byś ze swojego miejsca w niebie wstawiała się przed tronem Najwyższego za moje dziecko, [imię], które odeszło od wiary i wszystkiego, co staraliśmy się je nauczyć. Wiem, umiłowana Moniko, że nasze dzieci nie należą do nas, ale do Boga, i że Bóg często pozwala na to błądzenie jako etap ich własnej drogi ku Niemu. Twój syn Augustyn też błądził; a w końcu odnalazł wiarę, i stał się jej prawdziwym nauczycielem. Pomóż mi, zatem, mieć cierpliwość i wierzyć, że wszystko – nawet to rozczarowujące odejście od wiary – służy ostatecznie dobrym Bożym celom. W trosce o duszę mojego dziecka, modlę się o zrozumienie tego i o ufność. Święta Moniko, proszę naucz mnie wytrwać w wiernej modlitwie, jak wytrwałaś Ty dla dobra swojego syna. Natchnij mnie, bym swoim zachowaniem nie sprawił, że moje dziecko będzie oddalać się jeszcze bardziej od Chrystusa, ale przyciągnij [imię dziecka] łagodnie ku Jego przedziwnej światłości.

Proszę, naucz mnie tego, co wiesz o bolesnej tajemnicy rozdzielenia, i tego, jak doprowadzić do zgody i zwrócenia się naszych dzieci ku niebu.

O święta Moniko, która ukochałaś Chrystusa i Jego Kościół, módl się za mnie i za moje dziecko [imię], byśmy mogli posiąść niebo, łącząc się tam z Tobą, by z wdzięcznością na wieki chwalić Boga. Amen.