Msza Wieczerzy Pańskiej w pustej katedrze

1766
Bp Henryk Tomasik. Msza Wieczerzy Pańskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja,radom.pl

– Tęsknimy za obecnością w kościele. Duszpasterze tęsknią za swoimi wiernymi. Tęsknimy za tym, by tak wielkie święta przeżywać we wspólnocie – powiedział w homilii bp Henryk Tomasik patrząc na pustą katedrę.

– Przedpołudniem dziękowaliśmy za dar kapłaństwa, teraz dziękujemy za sakrament Eucharystii, Najświętszy Sakrament. Ale też prosimy o to, aby Eucharystia była dla nas zawsze wielkim skarbem i abyśmy zawsze dobrze w niej uczestniczyli. – powiedział bp Henryk Tomasik we wprowadzeniu do Mszy Wieczerzy Pańskiej.

Bp Tomasik pozdrowił uczestniczących w liturgii wielkoczwartkowej za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. Zapewnił o modlitwie za chorych i samotnych, lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, sanitariuszki i sanitariuszy, ratowników medycznych, pracowników pogotowia, pracowników szpitali, domów opieki, sanepidu, wolontariuszy i wszystkich, którzy podejmują trudną walkę z epidemią.

Eucharystię koncelebrowali: bp Adam Odzimek, ks. Edward Poniewierski, ks. Tomasz Herc oraz duszpasterze radomskiej katedry.

Z racji stanu epidemii nie było nie było obrzędu obmycia nóg oraz przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, a w katedrze – prócz księży i asysty – były tylko siostry zakonne i jedna osoba świecka. Patrząc na pustą katedrę bp Henryk Tomasik powiedział:

– Tęsknimy za obecnością w kościele. Duszpasterze tęsknią za swoimi wiernymi. Tęsknimy za tym, by tak wielkie święta przeżywać we wspólnocie.

W homilii przypomniał wartość Eucharystii – daru zapowiadanego w Starym Testamencie, a zostawionego przez Jezusa Chrystusa na Ostatniej Wieczerzy. Przypomniał również znaczenie Komunii świętej duchowej.

– W tym momencie tęsknimy za fizyczną obecnością na Mszy św. Tęsknimy za Komunią św. Warto przypomnieć sobie dziś znaczenie Komunii św. duchowej. Św. Jan Paweł II uczył: „Właśnie dlatego warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie Sakramentu Eucharystii. Tak narodziła się praktyka „komunii duchowej”, szczęśliwie zakorzeniona od wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego”. Komunia duchowa to szczególna relacja duszy ludzkiej do Chrystusa. Ważne są tu trzy momenty: pierwszy to akt wiary – wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Drugi – to akt miłości skierowanej ku Chrystusowi z pragnieniem, aby przyszedł do serca. I ten trzeci – to pragnienie osobistego spotkania z Chrystusem, doświadczenia Jego obecności. – przypomniał biskup.

Biskup Henryk zachęcił do modlitwy w intencji rodzin, które są Domowym Kościołem.

– Modlimy się w intencji rodzin. Nasze świątynie są puste, ale w domach jest modlitwa. W domach bardzo wiele rodzin uczestniczy we Mszach św. transmitowanych tak jakby wszyscy byli obecni w świątyni. Dziś modlimy się, aby Eucharystia jeszcze bardziej jednoczyła nasze rodziny. Teologia współczesna, ale tez grupy formacyjne często używają określenia „rodzina – mały Kościołem” albo „Kościołem domowym”. To określenie pochodzi od św. Jana Chryzostoma, który uczył w jednym z kazań: „Wróciwszy do domu przygotowujemy dwa stoły: stół pokarmu dla ciała i stół Pisma świętego. Mąż powtarza to, co zostało powiedziane na świętym zgromadzeniu, żona się kształci, dzieci słuchają. Każde z was niech czyni z domu Kościół”. – powiedział.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.