Nowa instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa w Diecezji Radomskiej

1171
Bp Marek Solarczyk. Foto: fb/bpmsolarczyk

Bp Marek Solarczyk podpisał „Instrukcję o przygotowaniu do małżeństwa w Diecezji Radomskiej”. Dokument wchodzi w życie od 1 marca 2024 roku i zastępuje dotychczas obowiązującą instrukcję.

– Od kilku miesięcy w naszej diecezji wdrażane są zmiany dotyczące przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Pojawiły się nowe formy katechez przedmałżeńskich i druki Zaświadczeń, potwierdzających udział narzeczonych w kursie i w spotkaniach z doradcą życia rodzinnego. 26 lutego 2024 bp Marek Solarczyk zatwierdził nową Instrukcję o przygotowaniu do małżeństwa w diecezji radomskiej. Obowiązuje ona na terenie całej diecezji od 1 marca br. – mówi Ks. Krzysztof Bochniak, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezji Radomskiej.

W nowej Instrukcji opisane są 3 etapy przygotowania do małżeństwa: dalsze, bliższe i bezpośrednie.

– Wyjaśniono krok po kroku, jak narzeczeni powinni przygotować się do ślubu kościelnego. Opisane zostały konkretne dokumenty, które wymagane są do przeprowadzenia rozmów kanonicznych. Wymienione zostały także tematy katechez przedmałżeńskich, pojawiające się na kursach. Instrukcja odnosi się także do sytuacji niestandardowych jak np. ślub narzeczonych mieszkających za granicą. – dodaje ks. Bochniak.

W dokumencie skupiono się przede wszystkim na praktycznych aspektach przygotowania do małżeństwa. Z najważniejszych nowości i zmian należy wymienić:

  • w diecezji obowiązują dwie formy katechez przedmałżeńskich: zwyczajna i nadzwyczajna;
  • nauki przedmałżeńskie powinny odbywać się metodą warsztatową według programów zatwierdzonych przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezji Radomskiej;
  • katechezy przedmałżeńskie mogą organizować i prowadzić jedynie księża i osoby świeckie z ważną misją kanoniczną udzieloną przez biskupa diecezjalnego;
  • tylko na katechezach organizowanych w diecezji narzeczeni mogą otrzymać Zaświadczenia, na których później składa podpis także doradca życia rodzinnego (po 3 spotkaniach w poradni życia rodzinnego);
  • jednym z dokumentów, jakie narzeczeni powinni dostarczyć do kancelarii jest świadectwo ostatniej katechizacji szkolnej.

Cała Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej: www.rodzina.diecezja.radom.pl.