Nowe podręczniki do religii w Diecezji Radomskiej

2028

Uczniowie klas I i V szkoły podstawowej oraz klas I liceum i technikum w roku szkolnym 2020/2021 będą uczyć się z nowych podręczników do religii. Nowe podręczniki są zgodne z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i Programem nauczania religii 2018 r.

Pozostałe podręczniki do katechizacji szkolnej  w nowym roku szkolnym pozostają bez zmian. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że sukcesywnie w kolejnych latach będą wprowadzane nowe podręczniki do kolejnych klas.

Podręczniki przygotowane są pod redakcją ks. dr. hab. Stanisława Łabendowicza, profesora KUL i dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji Radomskiej.

Jak podaje wydawca, czyli Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej (https://katechizmy.com.pl), podręczniki te:

 • są zgodne z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i Programem nauczania religii 2018 r (klasy 1 sp, 5 sp oraz 1 liceum/technikum) oraz z Programem nauczania religii z 2010 r (pozostałe pakiety edukacyjne);
 • mają na uwadze charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacyjnym;
 • w przekazie treści uwzględniają wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, moralny i religijny ucznia;
 • poprzez nowatorską strukturę jednostki katechetycznej, z akcentowaniem większej aktywności uczniów, są atrakcyjne i pomocne zarówno dla katechety jak i dla ucznia;
 • dzięki bogatej szacie graficznej oraz dobrze wkomponowanym obrazom biblijnym i rycinom oraz fotografiom stają się ciekawsze i bliższe uczniom, a przez to inspirują do refleksji i kreatywnego myślenia;
 • na płytach multimedialnych są opowiadania, teksty Pisma św., refleksje modlitewne i piosenki, oraz ćwiczenia, które aktywizują i urozmaicają przebieg lekcji.

A oto tytuły i numery podręczników, które obowiązują w Diecezji Radomskiej (za: https://wydzial.katecheza.radom.pl/):

 • PRZEDSZKOLE
  • „Kochamy dobrego Boga” – nr programu AZ-0-01/10
   • 3- i 4-latki – „Pan Bóg kocha dzieci” – AZ-01-01/10-RA-2/12
   • 5-latki – „Jesteśmy dziećmi bożymi” – AZ-03-01/10-RA-1/11
   • 6-latki (Klasa „0”) – „Jezus mnie kocha” – AZ-03-03/2-0
 • SZKOŁA PODSTAWOWA
  • „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” – nr programu AZ-1-01/18
   • NOWY – Klasa I – „Bóg naszym Ojcem” – AZ-11-01/18-RA-1/20
  • „W drodze do Wieczernika” – nr programu AZ-1-01/10
   • Klasa II – „Kochamy Pana Jezusa” – AZ-12-01/10-RA-8/13
   • Klasa III – „Przyjmujemy Pana Jezusa” – AZ-13-01/10-RA-5/14
  • „Bóg kocha i zbawia człowieka” – nr programu AZ-2-01/18
   • NOWY – Klasa V – „Bóg poszukuje człowieka” – AZ-21-01/18-RA-2/20
  • „Poznaję Boga i w niego wierzę” – nr programu AZ-2-01/10
   • Klasa IV – „Jestem chrześcijaninem” – AZ-21-01/10-RA-1/13
   • Klasa VI – „Wierzę w Kościół” – AZ-23-01/10-RA-2/15
  • „Pójść za Jezusem Chrystusem” – nr programu AZ-3-01/10
   • Klasa VII (Klasa I gim.) – „Spotkanie ze Słowem” – AZ-31-01/10-RA-6/13
   • Klasa VIII (Klasa II gim.) – „Aby nie ustać w drodze” – AZ-32-01/10-RA-10/13
 • LICEUM I TECHNIKUM
  • „Z Bogiem w dorosłe życie” – nr programu AZ-3-01/18 (liceum) i AZ-4-01/18 (technikum)
   • NOWY – Klasa I lic. i tech. – „W poszukiwaniu wiary i wolności” – AZ-31-01/18-RA-3/20
  • „Świadek Chrystusa” – nr programu AZ-4-01/10 (po klasa VIII szkoły podstawowej)
   • Klasa II lic. i tech. (Klasa I lic. i tech.) – „Świadek Chrystusa w Kościele” – AZ-41-01/10-RA-7/13
  • „Świadek Chrystusa” – nr programu AZ-4-01/10 (po klasa III gimnazjum)
   • Klasa II lic. i tech. – „Świadek Chrystusa w świecie” – AZ-42-01/10-RA-11/13
   • Klasa III lic. i klasa IV tech. – „Świadek Chrystusa w rodzinie” – AZ-43-01/10-RA-3/15
   • Klasa III tech. – „Świadectwo miłości społecznej” – RA-63-01/10-RA-1/16 (AZ-43w-01/1-5)

Wydział Katechetyczny Diecezji Radomskiej przypomina, że zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, w roku szkolnym 2020/2021:

 • w klasie II liceum i technikum po klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się program i podręcznik dla klasy I liceum i technikum;
 • w klasie II liceum i technikum po klasie III gimnazjum obowiązuje bez zmiany program i podręcznik dla klasy II liceum i technikum.

Podręczniki i pomoce katechetyczne dostępne są m.in. w Księgarni Św. Kazimierza w Radomiu (ul. Malczewskiego 1).