Apel wyborczy Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej

915
Teresa Połeć, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Nikogo z nas nie powinno zabraknąć przy urnach wyborczych. – zachęcają członkowie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej w apelu przygotowanym przed II turą wyborów prezydenckich. Oto jego treść:

“Dziękując Opatrzności za wielki dar wolnej Ojczyzny, zdajemy sobie sprawę, że dar ten jest jednocześnie zadaniem, a Ojczyzna, to „wielki zbiorowy obowiązek” (C.K. Norwid). Dziś to zadanie i obowiązek wyrażają się także w świadomym i odpowiedzialnym udziale w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej a także w podjęciu żarliwej modlitwy w intencji Polski.

Zwracamy się zatem z apelem do wszystkich członków naszego stowarzyszenia o podjęcie tego obowiązku: nikogo z nas nie powinno zabraknąć przy urnach wyborczych, zachęcajmy też do tego naszych bliźnich, budujmy poczucie obywatelskiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności za dziś i jutro Ojczyzny. Niech wyborcza decyzja będzie poprzedzona uważnym wsłuchaniem się w głos sumienia, kształtowanego przez Ewangelię i nauczanie Kościoła, któremu służymy. Niech codzienna modlitwa w intencji Ojczyzny uprosi taką moc Ducha Świętego, która pozwoli naszym Rodakom dokonać wyboru zgodnego z wolą Bożą i która wciąż będzie „odnawiać oblicze tej ziemi”.

Przypominamy też słowa naszych Pasterzy z kwietniowego Apelu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski „Pokój Tobie, Polsko”, którzy nie wskazując żadnego kandydata, przypomnieli kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę, dokonując odpowiedzialnego wyboru na urząd prezydenta, a mianowicie: „prawość moralną, miłość Ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętność współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami”.

Przeżywamy tegoroczne wybory prezydenckie w roku stulecia urodzin św. Jana Pawła II i oczekiwania na ogłoszoną już beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Zarówno sam akt wyborczy, jak i pomyślną przyszłość Ojczyzny polećmy wstawiennictwu tych wielkich synów Ojczyzny. Przywołujmy też w codziennej modlitwie orędownictwo Maryi Królowej Polski oraz patronów naszej Ojczyzny: św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Andrzeja Boboli i św. Stanisława Kostki.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej”.