Nowy rok formacji w Duszpasterstwie Rodzin

674

1. Nowy rok formacji Duszpasterstwa Rodzin

2 września 2017 roku Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej rozpoczyna nowy rok formacji. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą w parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu o godzinie 10.00. Następnie zapraszamy do Sali konferencyjnej w Kurii Diecezji Radomskiej, przy ul. Malczewskiego 1.

W programie spotkania planowane jest omówienie nowego programu przygotowania do małżeństwa w Diecezji Radomskiej zatytułowanego Droga do szczęśliwego małżeństwa. Zapraszamy wszystkich doradców życia rodzinnego oraz tych, którzy podejmą się prowadzenia katechez z narzeczonymi w formie 10 spotkań: księży, psychologów, prawników, pary małżeńskie.

Chcemy jeszcze raz przedstawić główne założenia tego programu oraz szczegółowo omówić jak powinny wyglądać spotkania z narzeczonymi. Będą rozprowadzone materiały: prezentacje multimedialne, książki, zeszyty do ćwiczeń.

2. Dzień skupienia dla narzeczonych

Najbliższy dzień skupienia dla narzeczonych w sanktuariach maryjnych Diecezji Radomskiej odbędzie się w II sobotę września, tj. 9 września 2017 r.

Prosimy o zachęcanie narzeczonych do wzięcia udziału w dniu skupienia. Jest on bardzo dobrą formą duchowego przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Dni skupienia prowadzą dekanalni duszpasterze rodzin w porozumieniu z kustoszem sanktuarium. Na zakończenie narzeczeni powinni otrzymać wpis do zaświadczeń, które wpinane są do protokołu kanonicznego badania narzeczonych.

3. Studium Życia Rodzinnego

9 września 2017 r. rozpoczynamy cykl wykładów w ramach Studium Życia Rodzinnego.

Zapraszamy szczególnie młode małżeństwa chcące pogłębić wiedzę dotyczącą katolickiej wizji małżeństwa i rodziny oraz nauczyć się naturalnych metod planowania rodziny. Zapraszamy także narzeczonych, chcących lepiej przygotować się do zawarcia małżeństwa. Szczególnie zapraszamy osoby, które chciałyby w przyszłości pracować w Parafialnych Poradniach Rodzinnych.

W związku z nową formą przygotowania do małżeństwa, zatytułowanego Droga do szczęśliwego małżeństwa, prosimy o przysłanie na studium osób, które będą służyć pomocą w formacji narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa w parafii czy w dekanacie.

Ks. Sławomir Adamczyk
Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej