Przygotowanie do małżeństwa w czasie epidemii koronawirusa

1040
Małżeństwo. Jasna Góra. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Przygotowanie narzeczonych w parafii

Roztropnemu rozeznaniu Księży polecamy zorganizowanie dla par, które mają w najbliższym czasie zawrzeć sakrament małżeństwa, przygotowania w formie on-line wideokonferencji, prezentację materiałów multimedialnych (zoom, skype, itp.) w oparciu o program opracowany w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Droga do szczęśliwego małżeństwa. (Dla obojga z narzeczonych jest podręcznik z konferencjami oraz ćwiczeniami do pracy indywidualnej i w parze).

Narzeczonym, którzy mają odleglejszą datę ślubu prosimy zaproponować wzięcie udziału w katechizacji dla narzeczonych, która będzie organizowana po ustaniu obecnych trudności i obostrzeń.

Jednocześnie przypominamy, że nie akceptujemy zaświadczeń o przygotowaniu do małżeństwa zdobytych przez Internet lub takich, które budzą podejrzenia co do ich autentyczności.

Prosimy o udostępnienie narzeczonym na stronie internetowej parafii kontaktu do zapisu (e-mail lub nr telefonu). Prosimy również o przesyłanie tych informacji do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: dr@radom.opoka.org.pl.

Spotkania narzeczonych w Poradni

Niezmiennie należy kierować narzeczonych do parafialnych poradni rodzinnych, które funkcjonują przy parafiach. Doradcy powinni mieć możliwość korzystania z parafialnych komputerów, aby można prowadzić spotkania on-line (na skype, zoomie). Ostatnie spotkanie doradcy z narzeczonymi jest indywidualne, z zachowaniem obowiązujących i aktualnych obostrzeń. Doradcy życia rodzinnego informują o tym narzeczonych przy każdorazowym umawianiu się na odbycie spotkań.

Przyjęte rozwiązania i propozycje mają charakter czasowy, do odwołania.

ks. dr Sławomir Adamczyk
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

dr Kamila Rzepka
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego