Przedłużona rejestracja na studia magisterskie i podyplomowe z teologii

774
Katecheza pokazowa. Studia z katechetyki. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Do 29 września 2017 r. (piątek) został przedłużony termin składania  dokumentów na magisterskie oraz podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne w Instytucie Teologiczno-Katechetycznym w Radomiu w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. – mówi ks. Stanisław Łabendowicz, dyrektor Wydziału Katechetycznego radomskiej Kurii.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 • podanie,
 • ankieta (do pobrania – KLIKNIJ TUTAJ),
 • życiorys,
 • świadectwo dojrzałości (dyplom ukończenia studiów wyższych dla studiów podyplomowych – oryginał lub odpis),
 • opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • trzy zdjęcia,
 • dokument tożsamości.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Wydziału Katechetycznego w Radomiu (ul. Malczewskiego 1).

Dodatkowe spotkanie organizacyjne z ks. Stanisławem Łabendowiczem dla kandydatów chcących podjąć studia odbędzie się 29 września (piątek) w godz. 14.30-16.00 w Wydziale Katechetycznym w Radomiu (ul. Malczewskiego 1).

Rozpoczęcie roku akademickiego odbędzie się 7 października 2017 r. o godz. 9.00 w radomskim seminarium.

Ukończenie magisterskich studiów teologiczno-katechetycznych umożliwia:

 • uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich;
 • uzupełnienie przygotowania katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);
 • pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).