Oddać się Bogu na wzór św. Franciszka

922

W uroczystość przejście Św. Patriarchy Franciszka do nieba (3 października) w sanktuarium w Kałkowie-Godowie odbyły się śluby zakonne.

– Swoje pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, złożył br. Adrian Paprocki. Oddał w ten sposób swe życie na wyłączną własność Bogu i czyniąc je ewangelicznym. Dwóch innych braci z naszej wspólnoty: Adam Sztukiewicz i Łukasz Preihs przez odnowienie profesji zakonnej ponowili swoją wolę pójścia za Panem na wzór św. Franciszka i św. O. Pio. Ślubowanie złożyli na ręce Biskupa Piotra Turzyńskiego. – mówi br. Grzegorz Baczyński ze wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego.

Ważnym dla braci franciszkanów było słowo kazanie wygłoszone przez bpa Piotra. Ksiądz biskup ukazał świetlane wzory postępowania, jakimi przez wieki byli ojcowie Kościoła i święci.

– Atmosfera tej uroczystość była podniosła, a biorącym w niej udział towarzyszyło głębokie wzruszenie i radość. Najwięcej emocji dało się zauważyć na twarzach rodziców i bliskich neoprofesów, bo oto poprzez konsekracje tych naszych braci Bóg z większą mocą wszedł w życie ich rodzin. – dodaje br. Grzegorz.

Dzień 3 października jest bardzo ważnym dniem dla wspólnot franciszkańskich. Tego dnia świętują oni przejście Św. Patriarchy Franciszka do nieba.

Zdjęcia: br. Grzegorz Baczyński SFCHP