“Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce…”. Ostatni tydzień przygotowań do Jubileuszu

610
Obraz Czarnej Madonny w Kaplicy na Jasnej Górze. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Rozpoczyna się ostatni tydzień przygotowań do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w Diecezji Radomskiej. Na uroczystości jubileuszowe, które odbędą się 17 i 18 czerwca zaprasza Bp Marek Solarczyk:

Kończymy dzieło przygotowujące nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.

W ostatnim tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:

„Królowo Polski, ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. Królowo Polski – przyrzekamy!”

Z oddaniem chcemy wyznawać naszą wiarę i pragniemy zawierzyć Matce Bożej wszystkie tajemnice naszych rodzin, parafii i całej diecezji. W najbliższy czwartek, 16 czerwca będziemy przeżywali Uroczystość Bożego Ciała. Niech świętowanie tajemnicy Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przyniesie umocnienie naszej wierności dla Boga i ożywi pragnienie życia z łaską Boga. Główne uroczystości Bożego Ciała w Radomiu rozpocznie Msza Św. w Katedrze radomskiej o godz. 9.30, po której wyruszy procesja do czterech ołtarzy usytuowanych przy: Kościele garnizonowym, Ojców Bernardynów, Ojców Jezuitów i Farze radomskiej.

W sobotę, 18 czerwca przypada 50. rocznica rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach. Zapraszam serdecznie na wspólne dziękczynienie Bogu za dar wiary i obfite łaski, jakie otrzymujemy przez orędownictwo Matki Bożej. W piątek 17 czerwca o godz. 20.30, powitamy kopię Cudownego Obrazu Jasnogórskiego przed Katedrą radomską i od Apelu Jasnogórskiego rozpoczniemy całonocne czuwanie modlitewne. O północy zapraszam na Mszę Św. dziękczynną za dar powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z naszej diecezji oraz wspólne prośby o nowe powołania do służby Bogu we wspólnocie Kościoła. Zwieńczeniem naszych uroczystości będzie sobotnia (18 czerwca) Msza Św. o godz. 10.00, podczas której odnowimy Śluby Jasnogórskie i zawierzymy Matce Bożej naszą diecezję.

Przywołuję mocy Bożego błogosławieństwa, aby czas naszej modlitwy przyniósł umocnienie wiary w każdym z nas i zjednoczył wspólnotę diecezji radomskiej mocą Bożej łaski.

Wasz biskup Marek

 


Porządek czuwania z racji 50. rocznicy rozpoczęcia peregrynacji Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (17-18 czerwca br.):

 • 20.30 – Powitanie Kopii Obrazu Matki Bożej
 • 21.00 – Apel jasnogórski
 • do godz. 23.30 – katedralne grupy parafialne
 • 24.00 – Msza święta dziękczynna za powołanych do służby Bożej oraz w intencji nowych powołań (asysta: KSM i Duszpasterstwo Akademickie)
 • 1.00 – Piesi Pielgrzymi na Jasną Górę
 • 2.00 – Rycerze Kolumba
 • 3.00 – Grupy charyzmatyczne
 • 4.00 – Akcja Katolicka
 • 5.00 – Siostry zakonne
 • 5.30 – Godzinki
 • 6.00 – Msze święte parafialne
 • 8.30 – Kółka różańcowe
 • 10.00 – Msza święta z odnowieniem Ślubów Jasnogórskich i zawierzeniem Diecezji Matce Bożej