Modlitwa Różańcowa – Tajemnice światła – dzień VII

1758
Pielgrzymka. Różaniec. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja,radom.pl

Dzisiejszą Modlitwę Różańcową ofiarujemy w intencji kapłanów. Na początku modlitwy należy zapowiedzieć tę intencję.


Tajemnica I – Chrzest Jezusa w Jordanie

Cała publiczna działalność Chrystusa zaczyna się od momentu chrztu. Duch Święty zstąpił z nieba pod postacią gołębicy na Jezusa, a Bóg Ojciec obwieścił światu: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 17).

Maryjo, proś z nami Twego Syna, aby Sakrament Chrztu świętego był dla każdego chrześcijanina początkiem odkrywania swojego powołania i przeżywania duchowej więzi z Chrystusem.


Tajemnica II – Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

Na weselu w Kanie Galilejskiej Chrystus dokonał pierwszego cudu. Na prośbę swej Matki Maryi przemienił wodę w wino. W tej tajemnicy dostrzegamy, jak wiele „do powiedzenia” ma właśnie Matka Boża. To Ona widzi i troszczy się o to, czego inni nie dostrzegają.

Maryjo, proś z nami Twego Syna, abyśmy nigdy nie zwątpili w Twoje orędownictwo. Matko Niezawodnej Nadziei, powierzamy Ci nasze rodziny, aby panowały w nich: wzajemna miłość i szacunek.


Tajemnica III – Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

Jezus napełniony Duchem Świętym nauczał: „Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15). Każdy z nas jako chrześcijanin jest powołany do głoszenia Dobrej Nowiny, ale by dobrze wypełniać to powołanie, potrzebujemy żywych świadków wiary, którzy będą nas prowadzić do Jezusa.

Maryjo, proś z nami Twego Syna o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nie zabrakło ludzi, którzy będą odważnie odpowiadali „Tak” na wezwanie Boże i swoim życiem będą dawali świadectwo o Chrystusie.


Tajemnica IV – Przemienienie Pańskie na górze Tabor

Jezus na Górze Tabor odsłonił swoją chwałę przed Piotrem, Jakubem i Janem. Apostołów ogarnęła wielka radość. Chcieli, aby ta chwila trwała jak najdłużej. Życie chrześcijanina polega na tym, aby dzielić się radością, jaką daje Chrystus i życie przeżywane w Jego obecności.

Maryjo, proś z nami Twego Syna, abyśmy nie bali się świadczyć o tym, co Jezus czyni w naszym życiu, tylko odważnie głosili innym, że On jest Panem i Zbawicielem.


Tajemnica V – Ustanowienie Eucharystii

Chrystus, ustanawiając Sakrament Eucharystii, pozostawił nam to, co najcenniejsze: zostawił nam samego siebie pod postacią Chleba i Wina. Potrzeba wielkiej wiary, aby dostrzec w tym znaku prawdziwego Boga. Boga, który z miłości do człowieka, ukrył się w Hostii, by być blisko niego.

Maryjo, proś z nami Twego Syna o wiarę dla wszystkich ludzi, aby dostrzegli, jak wielkim darem jest Sakrament Eucharystii i aby zawsze w ich sercach obecny był głód Boga i bycia blisko Niego.

(Oprac. Natalia Babula i Dominik Mucha)