Odpust zupełny w Sanktuarium w Wielkiej Woli-Paradyżu

759
Bp Marek Solarczyk prezentuje Dekret Penitencjarii Apostolskiej. Foto: http://parafiaparadyz.pl

Penitencjaria Apostolska przyznała możliwość uzyskania odpustu zupełnego w sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela w Wielkiej Woli-Paradyżu.

Odpust będzie można uzyskać od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Bożego Miłosierdzia, czyli drugiej niedzieli po Wielkiejnocy.

Dekret, który będzie obowiązywał przez 7 lat odczytał bp Marek Solarczyk na zakończenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, którą poprowadził w sanktuarium.

– To wielki dar i wielkie wyróżnienie dla naszej parafii, dla nas wszystkich – mówi ks. Piotr Supierz, kustosz sanktuarium w Wielkiej Woli – Paradyżu.

Oto treść dokumentu:

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
Prot. N. 1318/21/I

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Marka Solarczyka, Pasterza Diecezji Radomskiej razem z Kustoszem Sanktuarium Jezusa Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Najświętszego Zbawiciela w Paradyżu, w tejże diecezji, łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który mogą uzyskać wszyscy i poszczególni wierni, gdy od Środy Popielcowej aż do II Niedzieli Wielkanocnej czyli Niedzieli Bożego Miłosierdzia, prawdziwie żałujący za grzechy, wyspowiadani i pokrzepieni Komunią Świętą w formie pielgrzymki nawiedzą Sanktuarium Jezusa Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Najświętszego Zbawiciela i tam w świętych obrzędach pobożnie uczestniczyć będą lub przynajmniej przed obrazem Jezusa Chrystusa w tymże Sanktuarium z wielką pobożnością czczonym przez odpowiedni odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, tak samo mogą w dniach wyżej wyznaczonych uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli przed jakimś świętym obrazem z celebracjami i pielgrzymkami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując.

Aby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia, uzyskiwanego za pośrednictwem władzy Kościoła, stawał się łatwiejszy stosownie do pasterskiej miłości, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi o to, aby Kustosz Sanktuarium i kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania ochoczo i wspaniałomyślnie ofiarowali się sprawowaniu sakramentu pokuty.

Niniejszy dekret będzie obowiązywał przez 7 lat. Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

Dany w Rzymie, z siedziby Penitencjarii Apostolskiej, dnia 25 lutego Roku Pańskiego 2022

Mauro kardynał Piacenza – Penitencjarz Większy

ks. prał. Krzysztof Nykiel – Regens


Zdjęcia: http://parafiaparadyz.pl