Nowe zadania Biskupa Piotra Turzyńskiego

1871
Bp Piotr Turzyński. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Bp Piotr Turzyński został delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W poniedziałek, 14 marca, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

To nowe zadanie przejął po bp. Wiesławie Lechowiczu, który pełnił tę funkcję od 2011 r., a w styczniu br. został mianowany biskupem polowym Wojska Polskiego.

Biskup Turzyński urodził się 28 września 1964 w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1988 roku. 17 stycznia 2015 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji radomskiej ze stolicą tytularną Usula. Święcenia biskupie otrzymał 28 lutego 2015 r. Jako dewizę biskupią przyjął słowa: „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” (Kościół Matka – Matka Kościoła).

Studiował patrologię w Rzymie. W 1996 roku otrzymał doktorat nauk teologicznych, a habilitował się w 2014 r. W latach 1995-2006 był ojcem duchownym w radomskim seminarium duchownym, a następnie jego wicerektorem i wykładowcą patrologii. Był dyrektorem diecezjalnej rady ds. stałej formacji kapłanów oraz dyrektorem diecezjalnej rady ds. życia konsekrowanego. W 2008 r. objął funkcję przewodniczącego synodalnej komisji ds. kultury, mediów i nowej ewangelizacji. Jest inicjatorem stowarzyszenia „Młyńska. Verum, Bonum, Pulchrum”, organizującego radomskie Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej.

W gremiach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem (z wyboru) Rady Stałej KEP (od 2018). Jest też delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli i członkiem Rady ds. Społecznych i Komisji Nauki Wiary.