Okres Narodzenia Pańskiego (25 grudnia 2018 – 13 stycznia 2019)

1808

6 stycznia – Niedziela

 • Tytuł dnia (kolor)
  • OBJAWIENIE PAŃSKIE, czyli Trzech Króli, UROCZYSTOŚĆ (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.1: Iz 60, 1-6
  • Cz.2: Ef 3, 2-3a.5-6
  • Ew.: Mt 2, 1-12
 • Inne:
  • Dziś 26. Rocznica sakry biskupiej Pasterza Diecezji Ks. Biskupa Henryka Tomasika. W modlitwach osobistych i Modlitwie Wiernych polecamy Bogu Dostojnego Jubilata.
  • Taca na misje
  • Błogosławieństwo kredy, kadzidła i wody.

7 stycznia – poniedziałek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. biały)
  • Św. Rajmunda z Penyafort prb, wspomnienie dowolne (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: 1 J 3, 22 – 4, 6
  • Ew.: Mt 4, 12-17.23-25
 • Inne:
  • † ks. Józef Wrochna 2000
  • † ks. Jan Klimkowski 2009
  • † ks. Henryk Sorbjan 2017

8 stycznia – wtorek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: 1 J 4, 7-10
  • Ew.: Mk 6, 34-44
 • Inne:

9 stycznia – środa

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: 1 J 4, 11-18
  • Ew.: Mk 6, 45-52
 • Inne:

10 stycznia – czwartek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: 1 J 4, 19-5, 4
  • Ew.: Łk 4, 14-22a
 • Inne:

11 stycznia – piątek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: 1 J 5, 5-13
  • Ew.: Łk 5, 12-16
 • Inne:
  • † ks. Ryszard Staciwa 1999

12 stycznia – sobota

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: 1 J 5, 14-21
  • Ew.: J 3, 22-30
 • Inne:

13 stycznia – Niedziela

 • Tytuł dnia (kolor)
  • ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.1: Iz 40, 1-5.9-11
  • Cz.2: Tt 2, 11-14; 3, 4-7
  • Ew.: Łk 3, 15-16.21-22
 • Inne:
  • † ks. Stanisław Staniek 2007