Pasterskie życzenia na Boże Narodzenie

293
Bp Marek Solarczyk umieszcza figurkę Dzieciątka Jezus w żłóbku. Kaplica w WSD w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

«Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida
narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan»

(Łk 2,10-11)

Moi Drodzy,

W obecnym roku życia Kościoła przeżywamy naszą duchową jedność z Bogiem, przyjmując z oddaniem słowa: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Życzę wszystkim, aby czas Bożego Narodzenia był umocnieniem wiary na wzór Maryi, której zaufanie Bogu i oddana miłość macierzyńska przyniosły Światu Zbawiciela.

Niech pomoże nam naśladować św. Józefa i poprzez naszą troskę o ofiarowane nam przez Boga dary sprawi, że staniemy się opiekunami dzieł Pana w życiu innych i zachowamy ich piękno dla innych.

Niech szczerość i ufność pasterzy przyczyni się do naszego zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła i pomoże potwierdzić, że jesteśmy świadkami Boga w świecie.

Wasz biskup Marek