Okres Zwykły – cz. II (20 maja – 30 czerwca 2018)

1048

VII TYDZIEŃ OKRESU ZWYKŁEGO (cykl niedzielny – B, dni powszednie – rok II)


20 maja – niedziela

 • Tytuł dnia (kolor)
  • ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, UROCZYSTOŚĆ (k. czerwony)
 • Czytania:
  • Cz. 1: Dz 2, 1-11
  • Cz. 2: 1 Kor 12, 3b-7.12-13
  • Ew.: J 20, 19-23
 • Inne:
  • Koniec Okresu Wielkanocy

21 maja – poniedziałek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • NMP MATKI KOŚCIOŁA, ŚWIĘTO (k. biały)
 • Czytania: (LM, t. VI)
  • Cz.: Rdz 3, 9-15.20 lub Dz 1, 12-14
  • Ew.: J 2, 1-11 lub J 19, 25-27
 • Inne:

22 maja – wtorek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
  • Św. Rity z Cascia, wspomnienie dowolne (k. biały)
 • Czytania:
  • Cz.: Jk 4, 1-10
  • Ew.: Mk 9, 30-37
 • Inne:

23 maja – środa

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
 • Czytania:
  • Cz.: Jk 4, 13-17
  • Ew.: Mk 9, 38-40
 • Inne:

24 maja – czwartek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA, ŚWIĘTO (k. biały)
 • Czytania:
  • Cz.: Jr 31, 31-34 lub Hbr 10, 11-18
  • Ew.: Mk 14, 22-25
 • Inne:
  • Dzień modlitw w intencji Kościoła w Chinach

25 maja – piątek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
  • Św. Bedy Czcigodnego prb dK, wspomnienie dowolne (k. biały),
  • Św. Grzegorza VII p, wspomnienie dowolne (k. biały),
  • Św. Marii Magdaleny de Pazzi dz, wspomnienie dowolne (k. biały),
 • Czytania:
  • Cz.: Jk 5, 9-12
  • Ew.: Mk 10, 1-12
 • Inne:
  • † Andrzej Kaim 2004

26 maja – sobota

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
  • Św. Filipa Nereusza prb, wspomnienie (k. biały)
 • Czytania:
  • Cz.: Jk 5, 13-20
  • Ew.: Mk 10, 13-16
 • Inne:
  • Dzień Matki