Okres Narodzenia Pańskiego (25 grudnia 2017 – 6 stycznia 2018)

1158

Oktawa Narodzenia Pańskiego


25 grudnia – poniedziałek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO (k. biały)
 • Czytania
  • Msza wigilijna
   • Cz. 1: Iz 62, 1-5
   • Cz. 2: Dz 13, 16-17.22-25
   • Ew.: Mt 1, 1-25
  • Msza w nocy:
   • Cz. 1: Iz 9, 1-3.5-6
   • Cz. 2: Tt 2, 11-14
   • Ew.: Łk 2, 1-14
  • Msza poranna:
   • Cz. 1: Iz 62, 11-12
   • Cz. 2: Tt 3, 4-7
   • Ew.: Łk 2, 15-20
  • Msza w dzień:
   • Cz. 1: Iz 52, 7-10
   • Cz. 2: Hbr 1, 1-6
   • Ew.: J 1, 1-18
 • Inne
  • Dziś podczas Credo na słowa: I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem – wszyscy klękają
  • † Tadeusz Kowalczyk 1998
  • † Adam Stanios 2007
  • † Zdzisław Kalinowski 2012

26 grudnia – wtorek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Św. Szczepana Pierwszego Męczennika, Święto (k. czerwony)
 • Czytania – LM, t. VI
  • Cz.: Dz 6, 8-10; 7, 54-60
  • Ew.: Mt 10, 17-22
 • Inne

27 grudnia – środa

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Święto (k. biały)
 • Czytania – LM, t. VI
  • Cz.: 1J 1, 1-4
  • Ew.: J 20, 2-8
 • Inne
  • † Bogdan Doliński 2006

28 grudnia – czwartek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Świętych Młodzianków Męczenników, Święto (k. czerwony)
 • Czytania
  • Cz.: 1J 1, 5 – 2, 2
  • Ew.: Mt 2, 13-18
 • Inne
  • † Leopold Łabędzki 1994
  • † Andrzej Chodała 2005

29 grudnia – piątek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • V Dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego (k. biały)
  • Św. Tomasza Becketa b m, Wspomnienie dowolne (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: 1J 2, 3-11
  • Ew.: Łk 2, 22-35
 • Inne
  • † Kazimierz Pajek 1999

30 grudnia – sobota

 • Tytuł dnia (kolor)
  • VI Dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: 1J 2, 12-17
  • Ew.: Łk 2, 36-40
 • Inne
  • † Zdzisław Domagała 2003