Okres Wielkanocny (1 kwietnia – 19 maja 2018)

2732

OKRES WIELKANOCNY


1 kwietnia – niedziela

 • Tytuł dnia (kolor)
  • ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, UROCZYSTOŚĆ (k. biały)
 • Czytania
  • Msza w dzień:
   • Cz. 1.: Dz 10, 34a. 37-43
   • Cz. 2.: Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5, 6b-8
   • Ew.: J 20, 1-9
 • Inne

2 kwietnia – poniedziałek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • poniedziałek w Oktawie Wielkanocy (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: Dz 2, 14.22-32
  • Ew.: Mt 28, 8-15
 • Inne
  • Taca na KUL
  • † Józef Adamczyk 1993
  • † Józef Nita 1999
  • † Tadeusz Lizińczyk 2017

3 kwietnia – wtorek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • wtorek w Oktawie Wielkanocy (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: Dz 2, 36-41
  • Ew.: J 20, 11-18
 • Inne

4 kwietnia – środa

 • Tytuł dnia (kolor)
  • środa w Oktawie Wielkanocy (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: Dz 3, 1-10
  • Ew.: Łk 24, 13-35
 • Inne

5 kwietnia – czwartek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • czwartek w Oktawie Wielkanocy (k. biały)
  • (I czwartek miesiąca)
 • Czytania
  • Cz.: Dz 3, 11-26
  • Ew.: Łk 24, 35-48
 • Inne

6 kwietnia – piątek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • piątek w Oktawie Wielkanocy (k. biały)
  • (I piątek miesiąca)
 • Czytania
  • Cz.: Dz 4, 1-12
  • Ew.: J 21, 1-14
 • Inne

7 kwietnia – sobota

 • Tytuł dnia (kolor)
  • sobota w Oktawie Wielkanocy (k. biały)
  • (I sobota miesiąca)
 • Czytania
  • Cz.: Dz 4, 13-21
  • Ew.: Mk 16, 9-15
 • Inne
  • † Edward Stępień 2006