Opłatkowe spotkanie studentów Pisma św.

539
Opłatkowe spotkanie Uniwersytetu Biblijnego Dzieci. Foto: arch. Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej

W przeddzień Niedzieli Biblijnej odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Pierwszym punktem była Msza św. w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył ks. dr Jacek Kucharski, rektor dziecięcej uczelni i moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. Jedną z intencji była modlitwa o zdrowie i potrzebne łaski dla Biskupa Henryka Tomasika, który sprawuje patronat nad dziecięcym uniwersytetem.

– Co trzeba zrobić, aby kochać Jezusa jak św. Paweł Apostoł? – to pytanie było głównym wątkiem dialogowanej homilii ks. Kucharskiego. Zaś na zakończenie  życzył uczniom, aby „poznali Jezusa, uwierzyli w Niego i naśladowali Go w życiu”.

Drugim punktem było spotkanie przy bożonarodzeniowym stole. Było odczytanie Ewangelii o narodzeniu Jezusa w Betlejem, łamanie się opłatkiem, życzenia i śpiewanie kolęd.

Na zakończenie spotkania można było obejrzeć spektakl pt. „Wstańcie, chodźmy!” o dwóch wielkich Polakach: św. Janie Pawle II i Sł. B. Kard. Stefanie Wyszyńskim. Przedstawienie przygotowali mali aktorzy z Szydłowca pod kierunkiem s. Ewy Górlickiej.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.