Orędownik jedności Kościoła

1056

Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować Jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom…

Słowa tej modlitwy o wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego zabrzmiały w pierwszą sobotę listopada w jedlińskim kościele.

W dorocznych modlitwach o beatyfikację Bpa Piotra Gołębiowskiego uczestniczyli bp Henryk Tomasik, bp Piotr Turzyński oraz kilkudziesięciu księży z diecezji radomskiej i sandomierskiej; nie zabrakło wiernych z parafii Jedlińsk. Wstępem do modlitwy był występ młodzieży ze szkoły, której patronuje bp Gołębiowski.

W homilii bp Tomasik przypomniał szczególny wymiar posługi bpa Gołębiowskiego, jakim była troska o jedność Kościoła.

– Często, gdy mówimy o Słudze Bożym biskupie Piotrze, dostrzegamy niezwykle ważne wydarzenie, którym była troska o jedność Kościoła. Budował tę jedność każdego dnia, ale przyszły takie momenty bardzo trudne, gdy trzeba było w sposób zewnętrzny bronić jedności. Wtedy niestraszne były kamienie, niestraszne było to, że ktoś z prześladujących księdza biskupa przyciskał głowę do podłogi w taksówce, gdy porwano biskupa. To zewnętrzne znaki, ale ta troska o jedność, to była myśl przewodnia całej posługi księdza biskupa. Dzisiaj dziękujemy za ten przykład. Dziękujemy za światło, które płynie z jego nauczania i mocny przykład potwierdzony całym życiem. – mówił Biskup Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

O życiu i pracy duszpasterskiej biskupa Piotra Gołębiowskiego mówi ks. prał. Albert Warso, pochodzący z naszej diecezji historyk Kościoła, który pracuje w Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie:

– To człowiek, który w jakiś sposób scala dzieje XX. wieku naszej ojczyzny. Człowiek, który przyszedł na świat jeszcze w czasie zaboru rosyjskiego. Kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, on wstępował do seminarium. Jego praca kapłańska to dwudziestolecie międzywojenne. Później cały dramat okupacji i jego heroiczna posługa proboszczowska w Baćkowicach, Koprzywnicy czy w Radomiu. W czasie komunizmu, kiedy było wielkie zmaganie o wolność Kościoła i miejsce Pana Boga w życiu społeczeństwa, on pełnił posługę biskupią w naszej diecezji. – mówi ks. Albert Warso.

Na zakończenie uczestnicy liturgii zebrali się przy chrzcielnicy, w której był ochrzczony bp Gołębiowski, by odmówić modlitwę o wyproszenie łask za wstawiennictwem Sługi Bożego Bpa Piotra.


Bp Piotr Gołębiowski urodził 10 czerwca 1902 r. w Jedlińsku. W 1919 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie został przyjęty od razu na drugi rok studiów. W seminarium uchodził za zdolnego, obowiązkowego i rozmodlonego alumna oraz za dobrego przyjaciela. W 1923 roku jeszcze jako kleryk został wysłany na dalsze studia filozoficzno-teologiczne do Rzymu; tam zdobył doktorat z filozofii (1925) i teologii (1928). W czasie studiów 12 października 1924 w katedrze sandomierskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Piotra Kubickiego. Był profesorem teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, a od 1941 roku – proboszczem w Baćkowicach. W czasie okupacji na plebani prowadził „tajne komplety” dla młodzieży. Po wojnie w 1945 roku został rektorem przy kościele Świętej Trójcy w Radomiu, a następnie proboszczem w Koprzywnicy. W 1957 r. papież Pius XII mianował go biskupem pomocniczym sandomierskim. Od 1967 r. bp Gołębiowski samodzielnie kierował diecezją najpierw jako Wikariusz Kapitulny, później jako Administrator Apostolski. Z uwagi na charakter swojej pracy duszpasterskiej nazywany jest: „Biskupem Maryjnym”. Bp Gołębiowski zmarł w niedzielę 2 listopada 1980 roku około godziny 8.00, po Komunii Św. podczas sprawowania Mszy św. w Kaplicy Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Nałęczowie.

Diecezja Radomska prowadzi proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego. Informacje na temat procesu można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie (www.bppiotr.pl) oraz na naszej stronie diecezjalnej (>>TU<<).

Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Sługi Bożego, bp. Piotra Gołębiowskiego:

„Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu,
Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej
i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów.
Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła.
Pomóż nam naśladować Jego bezgraniczne zawierzenie,
ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce.
Racz wynieść go na ołtarze,
aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną,
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy
……………………………………………..

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

[FAG id=9225]