Zaproszenie na diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia

791

Bp Marek Solarczyk, Biskup Radomski, zaprasza na diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona 25 września (sobota) o godz. 11.00 w Katedrze pw. Opieki NMP w Radomiu.

– Moi drodzy. Przeżyliśmy wczoraj beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Stoję przed naszą katedrą w Radomiu i zapraszam na diecezjalne dziękczynienie, które właśnie w naszej katedrze będziemy przeżywali 25 września. Niech to będzie czas wdzięczności za posługę kard. Wyszyńskiego, jaka się dopełniała za jego życia na terenie diecezji radomskiej. Niech to będzie czas naszego gorącego wołania o jego orędownictwo na to, co dzisiaj przeżywamy w naszej radomskiego wspólnocie – mówi bp Marek.

Bł. Kardynał Stefan Wyszyński jako Prymas Polski odwiedził wiele miejsc dzisiejszej Diecezji Radomskiej. Uczestniczył w uroczystościach koronacyjnych maryjnych wizerunków w Studziannie (18 sierpnia 1968 r.) i w Wysokim Kole (18 sierpnia 1974 r.). Kilka razy odwiedził Radom: w 1966 r. podczas obchodów millenijnych, w 1968 roku z okazji 150-lecia diecezji sandomierskiej, a 18 czerwca 1972 r. – wraz z kard. Karolem Wojtyłą i bp. Piotrem Gołębiowskim – wprowadzał do kościoła Mariackiego (dzisiejszej katedry) odzyskany wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej.

Prymas Tysiąclecia odwiedził również Wierzbicę (1964), gdzie przywiózł błogosławieństwo od papieża Pawła VI i modlił się o jedność w podzielonej parafii. W 1979 roku brał udział w uroczystościach 800-lecia fundacji klasztoru cystersów w Wąchocku, a 10 czerwca 1973 roku w kościele pw. NSJ w Skarżysku Kamiennej brał udział w zakończeniu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Zdjęcia: Archiwum Diecezji Radomskiej

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.