Pawłowski Klub Seniora

1219

W Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie na terenie Wioski Osób Niepełnosprawnych powstał Klub Seniora dla mieszkańców gminy Pawłów. Uroczyste otwarcie ośrodka odbyło się 24 stycznia br. z udziałem biskupa Henryka Tomasika.

Zamysł powołania do życia Pawłowskiego Klubu Seniora powstał rok temu dzięki takim ludziom jak: Ks. Zbigniew Stanios (Prezes Fundacji San Giovanni), Marek Wojtas (Wójt Gminy Pawłów), Sebastian Gralec (Prezes Stowarzyszenia Integracja i Rozwój), Dariusz Kurcman i br. Mariusz Kuskowski ze Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego. Aby myśl  mogła przerodzić się w czyn zawiązano pomiędzy wyżej wymienionymi  instytucjami umowę partnerską w sprawie napisania, podziału i realizacji zadań w projekcie pod nazwą „Pawłowski Klub Seniora”. Wspólna praca przyniosła owoc w postaci podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w osobie Pana Marszałka Adama Jarubasa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Będzie on realizowany od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Pawłowski Klub Seniora będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach do 11.00 do 19.00. Oferuje bezpłatną możliwość spotkania z  prawnikiem, psychologiem czy pielęgniarką. W ramach zajęć będą organizowane również wykłady, prelekcje, pogadanki z ciekawymi ludźmi świata, nauki, kultury oraz z  osobami  funkcyjnymi. Już są organizowane zajęcia muzyczne, kulinarne, plastyczne, teatralne, biblioterapii, zajęcia z obsługi komputera i warsztaty umiejętności społecznych, zabawy taneczne, ogniska i grille, zajęcia ruchowe, ergoterapia  i wiele innych form aktywizacji.

Kierownikiem Klubu został br. dr Mariusz Kuskowski, a opiekunem – br. Adam Sztukiewicz.

W uroczystości otwarcia Klubu Seniora wzięli udział: Biskup Henryk Tomasik (Ordynariusz Diecezji Radomskiej), ks. Zbigniew Stanios (Kustosz Sanktuarium w Kałkowie-Godowie), oraz przedstawiciele władz województwa świętokrzyskiego i samorządowcy: Jerzy Pyrek (pełnomocnik Marszałka Adama Jarubasa do spraw seniorów), Mariusz Pasek (przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowie ŚUW w Kielcach) oraz Marek Wojtas (Wójt Gminy Pawłów)

Po poświęceniu Klubu i przecięciu wstęgi odbyła się część artystyczna przygotowana przez seniorów. Wydarzenie zakończyło się poczęstunkiem i zabawą taneczną, podczas której seniorzy pokazali młodszemu pokoleniu jak w praktyce wygląda aktywność w wieku senioralnym.

Tekst i zdjęcia: Bracia Chrystusa Cierpiącego


[FAG id=5260]