Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

590
Piesza Pielgrzymka z Radomia na Jasną Gorę

Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę mają już długą tradycję. Ponad trzydzieści lat Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski każdego roku, w ostatnią sobotę i niedzielę września, zaprasza na to wydarzenie wszystkie małżeństwa i rodziny z dziećmi, a także osoby zaan­gażowane w duszpasterstwo rodzin i wszystkich, którym sprawy małżeństwa, rodziny i życia są bliskie.

Kościół otacza opieką duszpasterską wszystkie stany i zawody, które organizują swoje pielgrzymki na Jasną Górę. Dlatego w kalendarzu tych piel­grzymek znalazły się także małżeństwa i rodziny, jako najważniejsze wspólnoty budujące Kościół. Pielgrzymki te mają na celu formację małżeństw i rodzin oraz modlitwę o ich świętość. Służą przede wszystkim wzmocnieniu polskich rodzin,  zwróceniu uwagi na piękno powołania małżeńskiego, a także mają pomóc w prze­zwyciężeniu zagrożeń, które czyhają na tę najbardziej podstawową wspólnotę ludzką. Zebrani małżonkowie wraz z rodzinami uczestniczą we wspólnej modli­twie, mogą również wysłuchać świadectw i konferencji o tematyce małżeńskiej i rodzinnej.

Każda pielgrzymka rozpoczyna się w sobotę po południu Mszą świętą w intencji Ojczyzny, a wieczorem ma miejsce rozważanie Drogi Krzyżowej o tematyce małżeńsko-rodzinnej na Wałach Jasnogórskich. Pierwszy dzień piel­grzymki kończy się Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Matki Bożej. W programie niedzielnym znalazły się: tematyczna konferencja i uroczysta Msza święta na Szczycie, w czasie której małżonkowie odnawiają swoje przyrzeczenia małżeń­skie, a nowi doradcy życia rodzinnego składają ślubowanie i zawierzają swoją posługę Matce Bożej.

Dla wielu odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, zwłaszcza przez mał­żonków z 25-letnim oraz 50-letnim stażem małżeńskim, jest szczególnym świa­dectwem wierności, uczciwości małżeńskiej i bliskości. Wielokrotnie staje się motywem do podjęcia nowych postanowień i przemiany życia małżeńskiego i rodzinnego.

Na wszystkie wydarzenia związane z pielgrzymką wstęp jest wolny, a pielgrzymi organizują przejazd do Częstochowy oraz noclegi w własnym zakre­sie. Do pielgrzymowania indywidualnego i w ramach grup parafialnych oraz die­cezjalnych zaproszeni są wszyscy małżonkowie bez względu na staż życia mał­żeńskiego. Na początku wspólnej drogi jest o co prosić, a przy końcu jest za co dziękować.

Rodzinne pielgrzymowanie na Jasną Górę dla wielu małżonków może być wydarzeniem, które umacnia wewnątrzrodzinne relacje. „Bardzo potrzeba modlitwy w intencji ludzi młodych, w intencji matek i ojców, w intencji rodzin, abyśmy byli otwarci na życie. Aby życie zawsze dla nas było radością i ogrom­nym darem Pana Boga” – podkreślił bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, zapraszając na XXXV Ogól­nopolską Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, która odbyła się we wrześniu 2019 roku pod hasłem Rodzina sanktuarium życia.