Po odpust do Dąbrówki

849
Kościół pw. św. Rozalii w Dąbrówce. Foto: Wiesław Domagała

Parafia pw. św. Rozalii w Dąbrówce (dek. przedborski) otrzymała od Stolicy Apostolskiej przywilej odpustu zupełnego w Roku Jubileuszu 100-lecia parafii i 45 rocznicy wybudowania kościoła. Łaskę odpustu można uzyskać od 20 stycznia 2020 r. do 20 stycznia 2021 r. pod zwykłymi warunkami. Oto treść dokumentu:

Penitencjaria Apostolska

Prot. n. 44/20/I

Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Mariana Tomasika, Pasterza Diecezji Radomskiej razem z Proboszczem Parafii Świętej Rozalii w Dąbrówce, w tejże diecezji, w roku 100 lecia parafii i 45 lecia kościoła parafialnego łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany przez wiernych prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością od dnia 20 stycznia 2020 r. aż do dnia 20 stycznia 2021 r. jeśli nawiedzą w formie pielgrzymki kościół parafialny Świętej Rozalii i tam uczestniczyć będą w jubileuszowych uroczystościach lub przynajmniej przez jakiś odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zawierającym Modlitwę Pańską, Wyznanie Wiary i wezwania do Najświętszej Maryi Panny i świętej Rozalii. Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść domu, tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli z jubileuszowymi uroczystościami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując.

Aby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia, uzyskiwanego za pośrednictwem władzy Kościoła, stawał się łatwiejszy stosownie do pasterskiej miłości, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi o to, aby Proboszcz i kapłani posiadający władzę spowiadania ochoczo i wspaniałomyślnie ofiarowali się sprawowaniu sakramentu pokuty w jubileuszowej świątyni.

Niniejszy dekret będzie obowiązywał przez cały czas jubileuszu parafii. Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 16 stycznia 2020 roku.

Mauro kardynał Piacenza
Penitencjarz Większy

ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens


Parafia św. Rozalii w Dąbrówce została erygowana 20 stycznia 1920 r. przez bp. Mariana Ryxa. Należy jednak wspomnieć, że mieszkańcy Dąbrówki już ok. 1850 r. wybudowali kaplicę; w 1859 r. została ona przebudowana i powiększona dzięki fundacji dziedzica Starej Ferdynanda Zajączkowskiego i jego siostry Anny. Początkowo był to kościół filialny parafii w Skórkowicach. Kościół był restaurowany w 1934 r., a w latach 1970–1978 gruntownie przebudowany staraniem ks. Jana Mikosa oraz parafian. Dedykacji świątyni dokonał 17 maja 1975 r. Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski.