Pod opieką Wychowawczyni

4109
Msza św. w 20. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej w Czarnej i 100. rocznicę powstania parafii. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Dziś dziękujemy za Najświętszą Maryję Pannę, która jest naszą Przewodniczką, jest wzorem mądrości i miłości. Jest naszą Wychowawczynią. – mówił Biskup Henryk Tomasik podczas świętowania 20. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej w sanktuarium Czarnej i 100. rocznicy powstania parafii.

W pierwszą sobotę września Biskup Henryk Tomasik przewodniczył uroczystej Mszy św. Wśród koncelebransów byli m.in. ks. Zenon Hanas SAC, Prowincjał Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce wraz z Zarządem Prowincjalnym oraz kapłani z ościennych parafii i pochodzący z Czarnej. Na uroczystości przybyło ok. 1,5 tys. pielgrzymów z różnych części Polski.

W homilii Pasterz Diecezji Radomskiej dokonał analizy czarneckiego obrazu Matki Najświętszej, który bardzo przypomina XVII-wieczny wizerunek „Salus Populi Romani” (Ocalenie Ludu Rzymskiego), którego kopia pielgrzymuje razem z Krzyżem Światowych Dni Młodzieży.

– To typ nazywany w sztuce Hodegetrią, czyli „Wskazująca drogę”. Ale popatrzmy: wzrok Matki Bożej nie jest skierowany na Jezusa Chrystusa, ale na człowieka, który stoi przed tym obrazem. Ten wzrok zachęca, aby popatrzeć na Jej Syna, a Syn trzyma w ręku Ewangelię. To jest nasza droga, nasz cel, Jezus Chrystus. – mówił bp Tomasik.

Zwrócił również uwagę na Jej tytuł: „Wychowawczyni”. Stawiając Maryję za wzór mądrości i miłości, przypomniał jak ważne zadania związane z wychowaniem dzieci i młodzieży w stoją przed rodzicami i jak bardzo dziś potrzeba rodzin silnych wiarą i miłością.

Dzisiaj dziękujemy za Matkę, która jest Wychowawczynią i prosimy o to, aby dobre wychowanie oparte na kontakcie międzyludzkim i przekazie dobrych wartości miało miejsce w naszych rodzinach, szkołach, w świecie kultury, w mediach. Jak bardzo potrzebne są dojrzałe postawy rodziców… a dojrzałość mierzy się trzema znakami: odpowiedzialność za słowo, za zadanie i drugiego człowieka. Jak bardzo potrzebny jest kontakt rodziców z dziećmi; czasem praca, inne sprawy utrudniają ten kontakt. Jakże ważne jest – i o to się dziś modlimy – aby rodzice mieli czas, siłę i ochotę, i by nie zapomnieli, o przekazywaniu dzieciom najważniejszych wartości: wiary, szacunku dla świętości i Bożego prawa, szacunku dla człowieka. Aby tak się stało nie można zaniedbać dobrego przygotowania do sakramentu małżeństwa. – mówił bp Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

Po Mszy świętej rozpoczął się rozpoczął się piknik, przygotowany przez parafian. Można było skosztować regionalnych potraw, posłuchać ludowych zespołów oraz zapoznać się z historią sanktuarium w Czarnej.

Choć Czarna jako samodzielna parafia została erygowana dopiero w 1919 r., to historia kutu sięga przełomu XVI i XVII wieku. Na miejscu pierwotnej drewnianej kapliczki Izabela Małachow­ska z Humieckich kazała wybudować murowany kościół (1763), w którym umieszczono cudowny obraz Matki Bożej. Obok niego w latach 1911-1930 wybudowano nową świątynię, którą w 1930 r. konsekrował bp Paweł Kubicki. Dziś to w nim właśnie znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Wychowawczyni, który 5 września 1999 r. został koronowany papieskimi koronami. Korony poświęcił Jan Paweł II w czasie pobytu w Radomiu, 4 czerwca 1991 r. Uroczystej koronacji dokonali kard. Józef Glemp, Prymas Polski, Biskup Jan Chrapek, Biskup Radomski oraz Biskup Senior Edward Materski, a w uroczystości brało udział ok. 120 kapłanów, kilkunastu biskupów oraz ponad 100 tys. wiernych.

Historię parafii i sanktuarium w Czarnej przypomniał ks. Zenon Hanas SAC, prowincjał pallotynów, którzy tu od 1971 roku duszpasterzują.

ks. Zenon Hanas SAC, historia:

 


 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.