Podsumowanie XXXI. Olimpiady Teologii Katolickiej – Poznań 2021

748
Laureaci etapu diecezjalnego OTK 2021 wraz z bp. Markiem Solarczykiem i katechetami. Foto: ks. D. Frydrych / Wydział Katechetyczny

Bartłomiej Puchniarz (VI LO w Radomiu), Wiktoria Wilczyńska (II LO w Radomiu), Gabriela Lipiec (IV LO w Radomiu) oraz Aleksandra Karbownik (Zespołu Szkół nr 1 w Przysusze) to zwycięzcy etapu diecezjalnego tegorocznej OTK. Nagrody wręczył bp Marek Solarczyk.

Olimpiada Teologii Katolickiej to konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku młodzi teolodzy musieli zmierzyć się z tematem „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka”. Ze względu na pandemię wszystkie trzy etap – szkolny, diecezjalny i ogólnopolski – odbyły się w systemie zdalnym.

– Cieszymy się, że mimo pandemii i związanych z nim obostrzeń, udało się nam przeprowadzić olimpiadę w trzech etapach. Tematem tegorocznej olimpiady było właściwie pytanie egzystencjalne: „Kim jestem?”. Uczniowie odpowiadali na nie w kluczu chrześcijańskiej wizji człowieka. Jeśli chodzi o literaturę, z której korzystali to można ją podzielić na trzy grupy. To fragmenty Pisma Świętego, dokumenty Kościoła oraz artykuły dotyczące człowieka w kontekście jego stworzenia przez Pana Boga i powołania, które Pan Bóg udziela. Cieszymy się z tego, że jedna z książek, z której uczniowie przygotowywali się, to książka pod redakcją ks. dr. hab. Stanisława Łabendowicza, prof. KUL: „Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego”. – mówi ks. Stanisław Piekielnik, koordynator OTK w diecezji radomskiej.

W diecezji radomskiej do pierwszego etapu przystąpiło blisko 220 uczniów z 14 szkół, z których do drugiego etapu zaklasyfikowało się 24 uczniów z 12 szkół.

Zwycięzcą na szczeblu diecezjalnym został Bartłomiej Puchniarz, uczeń VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, a miejsce drugie zajęła Wiktoria Wilczyńska z II LO im. M. Konopnickiej w Radomiu. Oni to reprezentowali diecezję radomską i swoje szkoły w etapie ogólnopolskim, który odbył się również poprzez łącza internetowe w dniach 8-10 kwietnia.

Na kolejnych miejscach uplasowali się:

  • III miejsce: Aleksandra Karbownik (Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze) oraz Gabriela Lipiec z IV LO w Radomiu).
  • IV miejsce: Weronika Pawul (VI LO w Radomiu) i Kacper Janus (II LO w Starachowicach)
  • V miejsce: Anna Tomczyk (IV LO w Radomiu).

Spotkanie z laureatami odbyło się w miniony czwartek w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezji Radomskiej. Nagrody i dyplomy wręczali: bp Marek Solarczyk i ks. Stanisław Łabendowicz, dyrektor Wydziału Katechetycznego.

Laureatom za ich ogromną wiedzę, a i ich opiekunom za trud przygotowań podziękował bp Marek. Ordynariusz wspomniał też czasy, kiedy jako katecheta przygotowywał swoich uczniów do olimpiady.

– Kontakt z uczniami radomskich szkół średnich rozbudził we mnie tęsknoty, pragnienia, wspomnienia i to wszystko, co moi uczniowie, moi wychowankowie przez te prawie 30 lat wnosili i wnieśli w moje życie. Młody człowiek wszędzie jest taki sam, niesie w sobie tak wiele szczerości, tak wiele piękna, tak wiele nadziei. I ci, których dzisiaj tutaj spotkałem, oprócz tego, co już wymieniłem, biorąc pod uwagę wyniki w Olimpiadzie Teologii Katolickiej, z całą pewnością niosą ogromną wiedzę, ogromne poświęcenie i piękne efekty. – powiedział biskup.

Bartłomiej przyznaje, że nie wierzył w siebie na początku, a teraz jest z siebie dumny.

– Było trudno ze względu na formę, jaka w tym roku obowiązywała. Zdalnie nie jest łatwo pisać taki konkurs. To był test wiedzy. Najwięcej problemów sprawiały pytania otwarte, które wymagały dłuższej i bardziej szczegółowej odpowiedzi. – wyjaśnia.

Ze swojego ucznia dumna jest p. Daniela Czerwińska, katechetka w VI LO im. J. Kochanowskiego.

– Bartek jest uczniem pierwszej klasy. Jest bardzo młodym chłopcem, a treści, które musiał przyswoić do olimpiady teologicznej są bardzo trudne. Dużo czasu poświęciliśmy na przygotowania. To też dzięki pracy zdalnej, codziennie wieczorem ponad godzinę ciężko pracowaliśmy. W szkole nie byłoby chyba to możliwe, żeby tyle czasu poświęcić na przygotowania. Bartek jest wyjątkowy. On to wszystko robił z radością i ogromną pasją. Gratuluję jego rodzicom, że takiego syna wychowali. – mówi p. Daniela.

Na zakończenie ks. Piekielnik podziękował także katechetom za przygotowanie uczniów do olimpiady, a bp Solarczyk udzielił błogosławieństwa.

Organizatorami tegorocznej olimpiady teologicznej są: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. W diecezji radomskiej pieczę nad konkursem sprawował Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej.

Patronat medialny nad olimpiadą objęli: Radio Plus Radom, „Gość Niedzielny” i Portal Diecezji Radomskiej.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.