„SZALOM/Pokój – Dar Boga”. XXVII Dzień Judaizmu w Szydłowcu i Radomiu

285
Żydzi przy "Ścianie Płaczu". Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W środę, 17 stycznia, w przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia), odbędą się centralne obchody XXVII. Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Gospodarzem wydarzenia będzie Diecezja Radomska.

– Obchody Dnia Judaizmu rozpoczną się na cmentarzu żydowskim w Szydłowcu o g. 10.00. Następnie, od g. 11.30 w Zamku Szydłowieckim, będzie miał miejsce panel dyskusyjny pt. „Pokój jako dar od Boga”, po którym uczestnicy wydarzenia przemieszczą się do Radomia. O g. 16.30 w kościele farnym św. Jana Chrzciciela odbędzie się Nabożeństwo Słowa Bożego. Zachęcam do włączenia się do wspólnego przeżywania Dnia Judaizmu. – mówi bp Marek Solarczyk, Biskup Radomski.

W obchodach Dnia Judaizmu potwierdził swój udział m.in. J. E. Ks. kard. Grzegorz Ryś – Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski, Yacov Livne – Ambasador Izraela, a także Naczelny Rabin Rzeczypospolitej Polskiej – Michael Schudrich.

Oto szczegółowy program obchodów:

 • SZYDŁOWIEC
  • Przyjazd uczestników spotkania do Zamku w Szydłowcu
  • 9.45 – Wyjazd autokarem na Cmentarz żydowski/Kirkut w Szydłowcu
  • 10.00 CMENTARZ ŻYDOWSKI – KIRKUT W SZYDŁOWCU
   • Wprowadzenie
   • Modllitwa:
    • Biskup Radomski – Bp Marek Solarczyk
    • Naczelny Rabin Rzeczypospolitej Polskiej Michael Schudrich
  • Powrót na Zamek w Szydłowcu
 • ZAMEK SZYDŁOWIECKI
  • 11.30 PANEL DYSKUSYJNY „Pokój jako dar od Boga”
   • Prowadzi prof. Jan Grosfeld UKSW
   • Uczestnicy:
    • Strona żydowska:
     • Icchak Rapoport – Rabin Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie,
     • Dawid Szychowski – Rabin Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Łodzi
    • Strona katolicka:
     • prof. Andrzej Porębski – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
     • ks. Grzegorz Michalczyk – wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, członek Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski
  • Przejazd do Radomia
 • RADOM
  • KOŚCIÓŁ FARNY ŚW. JANA CHRZCICIELA W RADOMIU
   • 16.30 NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO
    • Przewodniczy i słowo wygłosi J. E. Ks. Kard. Grzegorz Ryś – przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski.
    • Zostanie także odtworzone słowo Rabina Michaela Schudricha.