„Pomoc dla seniora” radomskiej Caritas

677
Anna Lis, Caritas Diecezji Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

„Pomoc dla seniora” to nowa akcja pomocowa Caritas zainicjowana w odpowiedzi na rosnące potrzeby osób starszych i samotnych. Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Caritas Polska, przy współpracy firmą Jeronimo Martins Polska S.A. – sklepy „Biedronka”.

– Celem programu „Pomoc dla seniora” prowadzonego przez nasz Caritas jest poprawa jakości życia seniorów i pomagających im wolontariuszy. Oferowana pomoc dotyczy aktywizacji i wsparcia indywidualnych seniorów, tworzenie więzi przyjaźni (pokoleniowych i międzypokoleniowych). To wspieranie i aktywizowanie sieci pomocy i samopomocy w społecznościach lokalnych i tym samym minimalizowanie procesów osamotnienia i wykluczenia społecznego seniorów. – mówi Anna Lis z caritas Diecezji Radomskiej.

Wymierną formą pomocy seniorom jest całoroczny projekt „Na codzienne zakupy”.

– To pomoc finansowa dla osób starszych, samotnych, potrzebujących, zamieszkujących małe miejscowości lub wsie, w których pobliżu znajduje się sklep „Biedronka” oraz aktywizacja społeczna tych osób. Program ma również na celu zaktywizowanie grupy wolontariuszy, którzy opiekować się będą uczestnikami programu z określonego terenu oraz organizować dla nich działania towarzyszące. – mówi Anna Lis.

Grupa docelowa to osoby ubogie, potrzebujące, dotknięte wykluczeniem socjalnym i społecznym, seniorzy. Pomocą objętych jest już 256 seniorów.

– Ponadto Caritas Diecezji Radomskiej realizuje dwa granty z konkursu „PomocDlaSeniora”. Są to: „Seniorze jesteś piękny” oraz „Przeżyj to nie sam”. Oba te projekty mają na celu zintegrowanie osób starszych i samotnych, mieszkających w małych miejscowościach. Umożliwienie im powrotu do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej. Program jest realizowany dzięki wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas, którzy znają swoich podopiecznych i najlepiej potrafią wyjść na przeciw ich oczekiwaniom. I tak Seniorzy po raz pierwszy poszli do zakładu fryzjerskiego i skorzystali profesjonalnej usługi, inni skorzystali z uroczystej kolacji w restauracji. Wzięli udział w spotkaniu komputerowym, douczyli się obsługi swych telefonów. Czy też otrzymali pomoc psychologa. W planie są jeszcze spotkania tematyczne o ks. kard. Stefanie Wyszyńskim oraz św. Janie Pawle II. – dodaje Anna Lis.